STAFI ACADEMIK – PART TIME 2021-2022
Nr Fakulteti Departamenti Emer Mbiemer Titull
1 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I LABORANTEVE DENTARE Almira Isufi Dr.Sh.
2 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I LABORANTEVE DENTARE Dafina Xhako Prof.Asc
3 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I LABORANTEVE DENTARE Gentjan Asllanaj Msc.
4 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I LABORANTEVE DENTARE Irian Lubonja Msc.
5 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I LABORANTEVE DENTARE Rid Gavazi Msc.
6 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Ajola Mesiti Dr.Sh.
7 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Alba Myrto Msc.
8 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Brisilda Dyrmishi Msc.
9 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Rubin Zhorda Msc.
10 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Adem Alushi Prof.
11 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Ramazan Isufi Prof.
12 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Dorjan Hysi Prof.Asc.
13 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Edit Xhajanka Prof.Asc.
14 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Etleva Refatllari Prof.Asc.
15 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISE Flutura Proko Spa.
16 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Klodjana Poshi Dr.Sh
17 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Daniela Nika Dr.Sh.
18 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Kreshnik Çota Msc.
19 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Kristi Topi Msc.
20 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Arben Mitrushi Prof.Asc.
21 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Majlinda Kokiç Prof.Asc.
22 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Merita Bardhoshi Prof.Asc.
23 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Diego Salvi Spa.
24 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Renzo Sorato Spa.
25 FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE QENDRA E FORMIMIT DHE SHERBIMIT KLINIK Vitiola Lushnjari Spa.
26 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FARMACISE Alida Sina Dr.Sh.
27 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FARMACISE Pranvera Çabeli Prof.
28 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FARMACISE Armand Çomo Prof.Asc.
29 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FARMACISE Entela Haloçi Prof.Asc.
30 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FARMACISE Mirela Miraçi Prof.Asc.
31 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Enver Mustafaj Dr.Sh.
32 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Mirjam Reçi Dr.Sh.
33 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Ela Bebeçi Msc.
34 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Erblin Idrizaj Msc.
35 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Romina Buxheli Spa.
36 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Elda Marku Prof.
37 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR Aida Quka Spa.
38 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE QENDRA KERKIMORE FARMAKOTERAUPETIKE Jonida Tahiraj Dr.Sh.
39 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE QENDRA KERKIMORE FARMAKOTERAUPETIKE Vanina Kanini Dr.Sh.
40 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE QENDRA KERKIMORE FARMAKOTERAUPETIKE Artan Shkoza Prof.Asc.
41 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE QENDRA KERKIMORE FARMAKOTERAUPETIKE Leonard Xhamani Prof.Asc.
42 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE QENDRA KERKIMORE FARMAKOTERAUPETIKE Odeta Çati Prof.Asc.
43 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE QENDRA KERKIMORE FARMAKOTERAUPETIKE Skerdilajd Xhulaj Prof.Asc.
44 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Gentian Stroni Dr.Sh
45 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Ariana Nepravishta Dr.Sh.
46 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Daniela Tasha Dr.Sh.
47 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Evelina Kreko Dr.Sh.
48 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Iris Myftiu Dr.Sh.
49 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Rudina Pirushi Dr.Sh.
50 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Valbona Bilali Dr.Sh.
51 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Adela Haxhiraj Spa.
52 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Besa Hyseni Msc.
53 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Elona Xherahu Msc.
54 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Endrit Mone Msc.
55 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Faton Daci Msc.
56 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Ilvi Begolli Msc.
57 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Migena Ishmakej Msc.
58 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Irena Kola Prof.Asc.
59 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Jonila Çela Spa.
60 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE Marjeta Dervishi Dr.Sh
61 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Admir Nake Prof.Asc
62 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Arbi Pecani Dr.Sh.
63 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Enkeleda Prifti Dr.Sh.
64 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Ilir Tasha Prof.Asc.
65 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Niko Hyka Dr.Sh.
66 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Alta Arapi Msc.
67 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Emiliano Mankolli Msc.
68 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Erinda Frroku Msc.
69 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Erion Hiluku Msc.
70 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Luljeta Stanaj Msc.
71 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Nebi Çemeta Msc.
72 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Valbona Bali Msc.
73 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Merita Xhetani Prof.Asc.
74 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Emirvina Kolici Spa.
75 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Endri Gjonbrataj Spa.
76 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Ermona Çakçiri Spa.
77 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Esmeralda Seraj Spa.
78 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI Sokrat Rizo Spa.
79 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE QENDRA E PROMOVIMIT TE SHENDETIT Ariktea Hoxha Msc.
80 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE QENDRA E PROMOVIMIT TE SHENDETIT Arselda Ziraj Msc.
81 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE QENDRA E PROMOVIMIT TE SHENDETIT Artiona Dokaj Msc.
82 FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKESORE TEKNIKE QENDRA E PROMOVIMIT TE SHENDETIT Denisa Popaj Msc.