Universiteti "ALDENT"

Pyetje dhe përgjigje të shpeshta: Virusi dhe sëmundja nga COVID-19

Pyetje dhe përgjigje të shpeshta: Virusi dhe sëmundja nga COVID-19

PYETJE DHE PËRGJIGJE TË SHPESHTA VIRUSI DHE SËMUNDJA NGA COVID-19   Çfarë është koronavirusi? Koronaviruset (CoV) janё një familje e madhe virusesh që shkaktojnë sëmundje nga më të lehtat deri tek ato tepër të rënda.  Ato janë të përhapur në shumë lloje të  kafshëve dhe rrallë evoluojnë, transmetohen, infektojnë njerëzit dhe më pas përhapen midis […]

Continue Reading →

Posted in: Lajmerime, qendra e promovimit te shendetit

Leave a Comment (0) →

Programin e Kualifikimit Ndërkombëtar

Programin e Kualifikimit Ndërkombëtar

Universiteti Aldent ka organizuar për herë të parë në bashkëpunim me Universitin e Istiyne “Programin e Kualifikimit Ndërkombëtar” nga data 1-12 Korrik 2019 në Stamboll, Turqi. 6 studentë Departamenti i Infermierisë kryen praktikën ndërkombëtare tek Liv Hospital, një nga më të mirët në Turqi, duke trajtuar mbi 14,000 pacientë ndërkombëtarë duke përdorur diagnostifikim të avancuar […]

Continue Reading →

Posted in: Bashkepunime, Lajmerime

Leave a Comment (0) →

Mësime teorike dhe praktike në Universitetin Masaryk në Brno, Republika Ҫeke

Mësime teorike dhe praktike në Universitetin Masaryk në Brno, Republika Ҫeke

Në kuadër të Programit të Shkëmbimit për Studime Universitare për Evropën Qendrore CEEPUS, Fregen Dhamaj staf akademik nga Departamenti i Fizioterapisë, Universiteti Aldent nga data: 6-13 Maj 2019 zhvilloi mësime teorike dhe praktike në Universitetin Masaryk në Brno, Republika Ҫeke. Disa nga orët teorike dhe praktike që ajo organizoi për studentët ҫeke ishin: · Metodologjia […]

Continue Reading →

Posted in: Lajmerime

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 4 1234