Universiteti "ALDENT"

Kërkim Shkencor në fushën e Stomatologjisë dhe Laborant Dentar.

Botime
 1. EFEKTI I DUHANPIRJES NË STABILITETIN E IMPLANTEVE DENTARE.Koshovari botim REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE nentor 2015.
 2. RIKOSTRUKSIONI I DHEMBEVE SHTYLLE ME VIDA ESTETIKE, MENYRE EFEKTIVE PER RRITJEN E JETEGJATESISE DHE ESTETIKES SE PUNIMEVE TE ZIRKONIUMIT. Brunilda Koci, Elida Gjini,Ervin Koci REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE.  Nentor, 2014, Vell 12, Nr.1 ISSN 2308-5290
 3. THE USE OF TIEFENFLUORID FOR DESENSITIZATION OF DENTINAL HYPERESTHESIA. Aida Meto, Agron Meto, Emiljano Tragaj, Monika Lipo, Christian Bauermann. BALKAN JOURNAL OF  DENTAL MEDICINE, July 2014,Volume 18, Nr 2, ISSN 2335-0245,85-88
 4. ZIRCONIA-COMPOSITE BONDING AFTER PLASMA OF ARGON TREATMENT. Luigi Canullo L,C. Micarelli C, Laura Bettazzoni , Brunilda Koci B, Paolo Baldissara INTERNATIONAL JOURNAL OF PROSTHODONTICS. USA. Maj Qershor 2014, Vell 27(3),267-269 Impact factor ISI: 1.185 ISSN 0893-2174
 5. “A PANORAMIC VIEW ABOUT SIDE EFFECTS OF AMALGAM FILLINGS AND THEIR SAFELY REMOVAL”, Dedaj.Maj2014 Revista: “ANGLISTICUM”.
 6. THE PREVALENCE OF AMALGAM TATTOOS“, Dedaj. REVISTA: “APOLONIA” Nr.31, Prill 2014, ISSN (Print) 1409-8768, ISSN (Online) 1857-6087.
 7. TEATMENT OF VASCULAR LESION TIP 980 WITH DIODE LASER COMPARED WITH CONVENTIONAL METHOD. Merita Bardhoshi. European Scientific Journal. Vol. 10.N. 1.2014.Impact factor 5.
 8. MALARE CEREBRALE. NDREU. D.Hajdari, Buletini I Urdhrit  te Mjekeve te Shqiperise.Prill 2014.
 9. MUCOCELE OF LIP TREATED USIN 980nm DIODE LASER. Merita Bardhoshi. International Magasine for Laser Dentistry. North American Division.Issue 1.March 2014
 10. DEVELOPMENT AND VALIDATION OF A GAS/FID METHOD FOR IDENTIFICATION AND QUANTIFICATION OF MAIN COMPONENTS OF SATUREJA MONTANA L. ESSENTIAL OIL. Entela Haloci, Vilma Toska, Silvia Vertuani, Agron Meto, Enkelejda Goci, Enver Mustafaj, Stefano Manfredini. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, Feb 2014, Vol 6, Suppl 1, Impact Factor:853
 11. IMMEDIATE LOADING OF DENTAL IMPLANTS USING FLAPLESS TECHNIQUE WITH ELECTRIC WELDING. Agron Meto, Aida Meto. BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, Volume 17, Nr 3, November 2013, ISSN 1107-1141.
 12. RADIOLOGICAL RESULTS OF APICAL CYSTIC GRANULOMA TREATED WITH CUPRAL Aida Meto, Agron Meto, Michele Tepedino. INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL (IDJ), Sep 2013, 63, Supl s1, Impact Factor:04, ISSN: 0020-6539, 60.
 13. THE PANDEMIC OH AH1N1 INFLUENZA IN ALABANIA, COMPARED WITH THE FIRST POST-PANDEMIC INFULENZA SEASON 2010-2011. Kolovani, Dh.kraja, E. Ramosaco, A.Ndreu. Revista Mjekesore Medicum, ISSN 1409-6366 UDC 61, VOL, 18, Shtator 2013.
 14. ABRAZIONI DHE DISFUNKSIONI I ATM. Ruzhdie Qafmolla et bp REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPARE, 2013 Nr.1 , 48-52
 15. VLERESIMI RADIOGRAFIK I HUMBJES KOCKORE NE DHEMBET KULT TE PROTEZAVE FIKSE. Ruzhdie Qafmolla et bp REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPARE, 2013 Nr.2,  76-80
 16. ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN HEI INDEX AND EARLY CHILDHOOD CARIES. Diana Brovina et bp BULLETIN OF MEDICINE SCIENCES, Nr.1. 2013
 17. A QUICKSAND CALLED HEALTH LITERACY. Petti S, Messano G.A, Shahinas J, Polimeni A. JOURNAL OF DENTAL SCIENCE. 2013; 9(3); 297-298. IF 0.645.
 1. THE LIFE LIMITATIONS OF UNCONTROLLED ASTHMA IN DEVELOPING CONTRY; RESULTS OF AN ALBANIA SURVEY. Xhixha, E.Gjata, M.Hitaj, A.Ndreu. The Open Allergy journal, vol, 6, 2013.
 2. MANAGEMENT OF RESPIRATORY COMPLICATIONS, FOLLOWING AH1N1 INFUENZA IN INTENSIVE CARE UNIT NDREU,I.Ohri, H.Sula. Buletin of Medical Sciences, number 3 ISSN 2304-2354 UDC 61, VOL, 44, 2013.
 3. CLINICAL FINDINGS IN ALABANIA PATIENTS WITH 209 INFLUENZA AH1N1 ADMITTED AT THE INTESIVE CARE UNIT. Ndreu, Dh.kraja, E. Kolovani. HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 914840, Prill 2013.
 4. EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS, CLINICAL AND THERAPEUTIC OF CEREBAL MALARIA CASES IMPORTED IN ALABANIA NDREU, A. Andoni, D.Hajdari, Dh.Kraja,. (review e pranuar ne IJDC, e edituar)
 5. PRANIA E REAKSIONEVE LIKENOIDE NE MUKOZEN ORALE, PRANE MBUSHJEVE ME AMALGAM”, Dedaj. REVISTA: “HULUMTIME SHKENCORE 3”, Dhjetor 2012, ISSN 2226-1605.
 6. EVULATION OF THE IMPACT OF INFLUENZA AH1N1 INFECTION ON PREGNANANCY OUTCOME IN ALBANIA. Ramosco, Dh. Kraja, P. Pipero, E. Kolovani, A. Ndreu Revista Mjekesore MEDICUS,ISSN 1409-6366 udc 61, volume 17,dhjetor 2012
 7. EFEKTIVITETI I SHINAVE STABILIZUESE NE DHIMBJET MIOFACIALE. Ruzhdie Qafmolla et bp. REVISTA STOMATOLOGJIKE, nentor 2012 Voll.10, Nr.2, 19.
 8. VLERESIMI I TE DHENAVE TE TRAJTIMIT ENDODONTIK TE KANALEVE TE RRENJEVE. Biana Brovina et bp Maj, 2012
 9. FACTOR AFFECTING THE PROGNOSIS OF ALBANIAN ADULTS PATIENTS WITH GENERALIZED TETANUS. PILACA, A. Beqiri, A.NDREU. Il Giornale di chirurgia ISSN 0391-9005 UDC 61, VOL, 18, Prill 2012.
 10. TAURODONTISMI – NJE FORME E RRALLE E ANOMALIVE TE DHEMBEVE NE FEMIJE. Biana Brovina et bp REVISTEN  BULETINI I SHKENCAVE MJEKESORE. Mars, 2012
 11. LE TREATMENT D’EPULIS AVEC DIODE LASER. Merita Bardhoshi. International Magasine for Laserin Dentistry. Edition Francaise. Issue 3.2012.
 12. MANAGEMENT OF PROMINENT FRENULUM WITH DIODE LASER. Merita Bardhoshi. International Magasine for Laser Dentistry. North American Division.Issue 2.2012.
 13. MANAGEMENT OF PYOGENE GRANULOMA WITH 980 NM DIODE LASER. Merita Bardhoshi. International Magasine for Laser Dentistry.Issue 1.2012
 14. DETERMINATION OF VERTICAL DIMENSION IN IMPLANT PROSTHESES WITH SURFACE ELECTROMYOGRAPHY. Pompa G, Di Carlo S, Mencio F, Mattei M, Shahinas J STOMATO.OCC.MED. 2012;5(2);83-7. ISSN:1867-2221
 15. GIANT CELL LESION OR LANGERHANS’ CELL HISTOCYTOSIS OF THE MANDIBLE? A CASE REPORT Valentini V, Terenzi V, Cassoni A, Bosco S, Brauner E, Shahinas J and Pompa .EUROPEAN JOURNAL OF INFLAMMMATION, DENTISTRY SECTION 2012; 10 (1):159-1.3.IF 0.990
 16. FASCEITI NEKROZITAN FATAL I SHKAKTUAR NGA PSEUDOMONAS AERUGINOSA NE NJE SUBJEKT IMUNOKOMPETENT. KALO, S.DEDJA, SH. KURTI, A.NDREU. Buletini I Urdhrit te Mjekeve te Shqiperise.Nr.3 Dhjetor 2011.Fq.100
 17. PERMIRESIMI I PERFORMANCES SE SHERBIMIT STOMATOLOGJIK DHE RRITJA E KUALITETIT TE TIJ NE KENDVESHTRIMIN KLINIK. Brunilda Koci, Sherif Shaqiri, Ervin Koci, Nazmi Koci. REVISTA STOMATOLOGJIKE APOLLONIA. Maqedoni, Nentor 2011,13.26,159-167. Print ISSN  1409-8768. Online ISSN 1857-6087. Index Copernicus, EBSCO
 18. INVESTIGATION OF COMPLETE DENTAL ARCHES OF 23 PATIENTS AGED AT LEAST 75 YEARS. Volpato B, Di Carlo S, Shahinas J, Mencio F, Fusco R, Pompa G ANN STOMATOL 2011 MAR;2(3O4):19-24. EPUB 2012 JAN27.2
 19. VLERESIMI I ANKTHIT GJATE TRAJTIMEVE DENTARE NE FEMIJE. Biana Brovina et bp REVISTEN STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE, Nentor, 2011 Nr.9.
 20. PUTHITJA MARGINALE E KORONAVE TE PLOTA ME NENSTRUKTURE OKSIDIN E ZIRKONIUMIT. NJE PANORAME E LITERATURES. Brunilda Koci, Ervin Koc REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE. Maj 2011, Vell 9, Nr.2 (45) ISSN 2308-5290
 21. NDIKIMI I DIABETIT NE SEMUNDSHMERINE KARIOZE NE ADULT. Biana Brovina et bp BULETINI I SHKENCAVE MJEKESORE. Mars, 2011.
 22. TREATMENT OF EPULIS USING 980 NM DIODE LASER. Merita Bardhoshi. International Magasine for Laser Dentistry.Issue 3.2011.
 23. TREATMENT OF PREMINENT FRENULUM WITH DIODE LASER. Merita Bardhoshi. International Magasine for Laser Dentistry.Issue 1.2011.
 24. ÇRREGULLIMET INTRAARTIKULARE DHE STRESSI PSIKO-EMOCIONAL. Ruzhdie Qafmolla et bp. BULETINI I URDHERIT TE MJEKEVE TE SHQIPERISE, 2011 Nr.3, 77-82.
 25. DISENJIMI I URAVE FIKSE. Ruzhdie Qafmolla et bp. REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE , Dhjetor 2010 Nr.5.
 26. PROCEDURA E ELEKTROSALDIMIT INTRAORAL PER IMPLANTET ME NGARKESE TE MENJEHERSHME. Agron Meto, Aida Meto, Emiljano Tragaj. REVISTA NDERKOMBETARE APOLONIA. Maqedoni, Nentor 2010, 12, 24, ISSN 1857-6087, 63-73.
 27. TRAJTIMI ENDODONTIK I NDERLIKIMEVE TE KARIESIT TE FEMIJERISE SE PERHERSHME. Biana Brovina et bp. REVISTA STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE, tetor 2010 Nr.2.
 28. VLERESIMI I HIGJIENES SE GOJES TEK PACIENTET ME SEMUNDJE KRONIKE. Biana Brovina et bp. REVISTEN STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE, janar 2010 Nr.1.
 29. SPRING ASSESSMENT OF ZOOPLANKTON COMMUNITY IN BUTRINTI LAGOON (IONIAN SEA SOUTHERN ALBANIA) Osmani &,Peja N. (2010). NATURA MONTENEGRINA, Podgorice, 9(3): 295-305.
 30. Componeers Vs Porcelains (Article) International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN: 2319-7064 Index Copernicus Value (2016): 79.57 | Impact Factor (2017): 7.296 Volume 7 Issue 11, November 2018 www.ijsr.net Licensed Under Creative Commons Attribution CC BY Stela Panteqi , Agron Meto , Orges Simeon, Aldent University, Tirana, Albania
 31. International journal of science and research, vol 7, Issue 11, November 2018 ” Triple impact, central incisor, lateral incisor and canine, coused by pediatric dental trauma”, “Dental agenesis associeted with dental impaction”, Nineta Saraci
 32. “Trajtimi kirurgjikal i kaninit te impaktuar (raportim rasti), Revista Stomatologjike dhe DLCJournal – Prill 2018 Nineta Fino, Ramazan Isufi, Adela Alushi
Referime dhe Postera
 1. BARODONTALGJIA. Edlira DEDAJ, Dejvis ZENELI, Ajola NASTI, Henri DEDAJ. KONFERENCA E 22-TE KOMBETARE DENTARE, 18-19 Nentor 2016
 2. NIVELI I ANKTHIT DENTAR NË STUDENTËT E UNIVERSITETIT ALDENT. Ajola NASTI, Adem ALUSHI, Edlira DEDAJ, Henri DEDAJ. KONFERENCA E 22-TE KOMBETARE DENTARE, 18-19 Nentor 2016
 3. TRAJTIMI I PACIENTËVE ME KLASË TË TRETË SKELETIKE ME RETROGNACI MAKSILARE RASTE KLINIKE. Adela ALUSHI, Olja TANELLARI, Esmeralda DHIMA. KONFERENCA E 22-TE KOMBETARE DENTARE, 18-19 Nentor 2016
 1. THE EFFECT OF SMOKING IN PERIIMPLANTITS. Alba Koshovari,Elsa Kone,Stela Panteqi,Orges Simeon,Oltjon Kaja. KONGRESI I 21 BALLKANIK I STOMATOLOGJISE. BANJALUKA ,BOSNJE DHE HERCEGOVINE.,13-15 Maj 2016 (poster)
 2. KRAHASIMI I EFEKTEVE TE MASKWS FACIALE NE TRAJTIMET ME OSE PA EKSPANDER Adela Alushi , Çeljana Toti. TAKIMI III-te ORTODONTEVE SHQIPTARW 22 Tetor 2016
 3. TRAJTIMI ENDODONTIC I DHEMBEVE TE PERHERSHEM ME APEKS TE PAFORMUAR.Daniela Kume, Diana Brovina. KONGRESI I SHOQERISE STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE “MENAXHIMI I SFIDAVE NE STOMATOLOGJI,13-15 Maj 2016
 4. LUMINATET E KOMPOZITIT.Fatiola Blaceri,Adela Alushi. KONGRESI I SHOQERISE STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE “MENAXHIMI I SFIDAVE NE STOMATOLOGJI,13-15 Maj 2016
 5. MENAXHIMI I PROCESEVE INFLLAMATORE NE REGJIONIN OMF.Merita Bardhoshi, Edit Xhajanka, Erda Qorri, Endrit Paparisto. KONGRESI I SHOQERISE STOMATOLOGJIKE SHQIPTARE “MENAXHIMI I SFIDAVE NE STOMATOLOGJI,13-15 Maj 2016
 6. KONSIDERATA KLINIKE PER MENAXHIMIN E KANINEVE TE RETINUAR.Nineta Fino.KONFERENCA KOMBETARE TE SHKENCAVE MJEKESORE III,8-10Prill 2016 (referim)
 7. MENAXHIMI I DHIMBJES NE DENTISTRI,Ajola Nasti,MEDICAL WINTER SCHOOL 3, 11-13 Dhjetor 2015,Ulqin(referim)
 8. CLIRIMI I MERKURIT NE PESHTYME NGA MBUSHJET ME AMALGAM”,Dedaj Kongresi i IV Mbarekombetar i Stomatologjise”, 5-7 Nentor, 2015, Tirane. (referim )
 9. PERIODONTIT KRONIK SI FAKTOR RISKU POTENCIAL  NE SEMUNDJEN  PERIMPLANTARE. Koshovari. KONGRESI MBAREKOMBETAR I STOMATOLOGJISE nentor 2015.( referim).
 1. INDEKSI I SËMUDSHMËRISË KARIOZE NDËRMJET STUDENTËVE TË STOMATOLOGJISË NË UNIVERSITETIN ALDENT , Ajola Nasti , Adela Alushi. Diana Brovina.KONGRESI 4-RT MBARESHQIPTAR TE STOMATOLOGJISE,5-7 Nentor 2015,Shqiperi(referim) ISBN:978-9928-4246-8-6
 2. EVOLUIMI DHE PERPARESITE E TEKNOLOGJIVE IMAZHERIKE NE DENTISTRI(REVIEW), Adela Alushi,Ajola Nasti,Adem Alushi,KONGRESI 4-RT MBARESHQIPTAR TE STOMATOLOGJISE,5-7 Nentor 2015,Shqiperi(referim) ISBN:978-9928-4246-8-6
 3. QASJET MODERNE NE DIAGNOSTIFIKIMIN DHE TRAJTIMIN E PATOLOGJIVE TE REGJIONIT MAKSILLOFACIAL.L. GAXHO. Koferenca mbareshqiptare te kirurgjise maksillo faciale dhe orale. PRISHTINE, KOSOVE 17-18 QESHOR 2015. ( referim).
 4. FOR A NEW VIEW IN THE EFFECTIVENESS OF DENTAL HEALTH CARE. Nake, A., Zere, E. Konferenca e ISHP, 05/2015
 1. HIGJENA E DUARVE DHE KUJDESI NË KLINIKAT DENTARE. REDUKTIMI I RREZIKUT TE INFEKSIONIT.ZERE. Seminari “ Infeksionet nozokomiale ne kabinetin dentar”. I akredituar nga Qendra Kombetare e Edukimit ne Vazhdim. Universiteti Aldent. 21 Mars 2015. Prezantim oral.
 2. ORTODONCIA PREVENTIVE. Seminari “Alternativat bashkekohore ne trajtimin endodontik dhe profilaktik ne stomatologji”. E.ZERE I akredituar nga Qendra Kombetare e Edukimit ne Vazhdim. Universitet Aldent. 13 Qershor 2015. Prezantim oral.
 3. VLERESIMI I ANKTHIT DHE FRIKES TEK PACIENTET QE I NENSHTROHEN IMPLANTO – TERAPISE. Alba Koshovari*, Elsa Kone, Stela Panteqi, Nineta Fino, Orges Simeon. KONFERENCA E 20-te KOMBETARE DENTARE, 21 – 22 Nentor 2014, Shqiperi (referim) ISBN: 978-9928-123-87-9
 4. NGJYRIMI I DHEMBEVE TE PERKOHSHEM NGA MARRJA E SUPLEMENTEVE TE HEKURIT. Adela Alushi*, Orges Simeon, Ajola Nasti, Daniela Kume, Diana Brovina. KONFERENCA E 20-te KOMBETARE DENTARE, 21 – 22 Nentor 2014, Shqiperi (referim) ISBN: 978-9928-123-87-9
 5. MANIFESTIMET ORALE NË PACIENTËT DIABETIKE, Ajola Nasti, Daniela Kume, Adela Alushi ,Jorida Shahinas ,Diana  Brovina. KONFERENCA E 20-TE KOMBETARE DENTARE SHQIPTARE, 21-22 Nentor 2014, Shqiperi (referim) ISBN: 978-9928-123-87-9
 6. MJEKIMI ‘ATRAUMATIC ’ I KARIESIT DENTAR TE FËMIJËT ,Jorida Shahinas ,Adem Alushi, Ajola Nasti, KONFERENCA E 20-TE KOMBETARE DENTARE SHQIPTARE, 21-22 Nentor 2014, Shqiperi (referim) ISBN: 978-9928-123-87-9
 7. MANIFESTIMET ORALE NE TE SEMURET ME C’RREGULLIME ENDOKRINE. Diana Brovina et BP TIRANE 2014.
 8. THE TREATMENT OF CEREBRAL MALARIA IN ICU. Ndreu. Koferenca e IV e Shoqates se Infektologeve-Kosove, 31Tetor, 1 Nentor 2014. (referim)
 9. VENTILATORY SUPPORT IN THE TREATMENT OF INFLUENZA AH1N1 IN AN INTENSIVE CARE UNIT. Ndreu. Koferenca XIII E Shoqates Se Anestezisteve  Dhe Reaminatoreve Te Shqiperise, Tirane 10-11  Tetor 2014.(referim)
 10. EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND IMMUNILOGICAL OVERVIEW OF HIV/AIDS IN OUTPATIENT CLINIC DURING 2013. Ndreu. The 6 Euroasia Congress of Infectious Diseases 24-27 September 2014. Belgrade, Serbia.(poster)
 11. INFLUENZA-STAPHYLOCOCCIC BINOMIAL-AN INDICATION FOR INTENSIVW CARE MANAGMENT. Ndreu. The 6 Euroasia Congress of Infectious Diseases 24-27 September 2014. Belgrade, Serbia.(poster)
 12. THE EPIDEMIONOLOGICAL THE ETIOLOGICAL AND THE CLINICAL APECTS OF THE COMA STATE IN INFECTIOUS DISEASES. Ndreu. The 6 Euroasia Congress of Infectious Diseases 24-27 September 2014. Belgrade, Serbia.(poster)
 13. PERZGJEDHJA E BIOMATERIALEVE PER DHEMBET E PROTEZUAR. Shpresa Caslli, Brunilda Koci. KONFERENCA E INXHINIERISE DHE TEKNOLOGJISE SE INFORMACIONIT. 29-31 Gusht, 2014, Kosove (referim)
 14. EFEKTI SUBMUKOZAL I DEXAMETAZONIT NE SHQETESIMET POSTOPERATORE IMPLANTARE. Agron Meto, Emiljano Tragaj, Faustina Kola, Aida Meto, Estela Halimi, Orges Simeon. KONGRESI I TRETE MBAREKOMBETAR I STOMATOLOGJISE ME PJESMARRJE NDERKOMBETARE. “STOMATOLLOGJIA NE SHEKULLIN E XXI. 11-13 Tetor 2013, Maqedoni (referim) ISBN 978 -9989-2542-5-3, 61.
 15. PIERCINGU ORAL DHE RISQET E TIJ. Faustina Kola, Agron Meto, Aida Meto, Emiljano Tragaj. KONGRESI I TRETE MBAREKOMBETAR I STOMATOLOGJISE ME PJESMARRJE NDERKOMBETARE. “STOMATOLLOGJIA NE SHEKULLIN E XXI. 11-13 Tetor 2013, Maqedoni (referim) ISBN 978 -9989-2542-5-3,73.
 16. RASTE KLINIKE ORTODONTIKE TE TRAJTUARA ME ANEN E MASKERINAVE TRANSPARENTE DHE PERPARESITE E TYRE. Aida Meto, Agron Meto, Massimiliano Bucceri, Alba Koshovari, Emiljano Tragaj, Brunilda Dervishi. KONGRESI I TRETE MBAREKOMBETAR I STOMATOLOGJISE ME PJESMARRJE NDERKOMBETARE. “STOMATOLLOGJIA NE SHEKULLIN E XXI. Maqedoni (poster)”. 11-13 Tetor 2013, ISBN 978 -9989-2542-5-3,91.
 17. PERIIMPLANTITI NE PACIENTE ME EDENTULI PARCIALE. Alba Koshovari, Elsa Kone, Agron Meto, Aida Meto, Stela Panteqi. KONGRESI I TRETE MBAREKOMBETAR I STOMATOLOGJISE ME PJESMARRJE NDERKOMBETARE. “STOMATOLLOGJIA NE SHEKULLIN E XXI. 11-13 Tetor 2013, Maqedoni (poster) ISBN 978 -9989-2542-5-3,90.
 18. PERIIMPLANTIT NE PACIENTE ME EDENTULI PARCIALE Alba Koshovari Elsa Kone Agron Meto Aida Meto Stela Panteqi KONFERECA E TRETE MBARESHQIPETARE Maqedoni 11-13 tetor 2013 (poster)
 19. RASTE KLINIKE ORTODONTIKE TE TRAJTUARA ME ANEN E MASKERINAVE TRANSPARENTE DHE PERPARESITE E TYRE.Aida Meto Agron Meto Massimiliano Bucceri  Alba Koshovari  Emiljano Tragaj Brunilda Dervishi KONFERECA E TRETE MBARESHQIPETARE Maqedoni 11-13 tetor 2013 (poster)
 20. DETERMINATION OF IMPACTED OR DISPLACED CANINES LOCATION USING CLINICAL AND RADIOGRAPHIC EXAMINATION. Nineta Fino* ;Ramazan Isufi; Stela Panteqi; Ersela Alikaj. 18’TH CONGRESS OF THE BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY (BASS), 25-28 Prill 2013 , Shkup Maqedoni (poster)
 21. THE USE OF DIRECT COMPOSITE VENEERS TO RESTORE OLD RESTORATION(CASE REPORT). Stela Panteqi*; Adem Alushi; Alba Koshovari; Besa Kote; Nineta Fino. 18’TH CONGRESS OF THE BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY (BASS), 25-28 Prill 2013 , Shkup Maqedoni (poster)
 22. THE USE OF DIRECT COMPOSITE VENEERS TO RESTORE OLD FRACTURED TEETH Stela PanteqiAlba Koshovari  Nineta Fino KONGRESI i 18 BALLKANIK I STOMATOLOGJISE Maqedoni  prill 2013 (poster)
 23. FASETAT DIREKTE TE KOMPOZITIT NE REGJONIN ANTERIOR. Stela Panteqi* Adem Alushi;Alba Koshovari;Besa Kote; Nineta Fino. KONGRESI I 3-TE MBARESHQIPETAR I STOMATOLOGJISE. 11-13 Tetor 2013, Shkup, Maqedoni (poster)
 24. RADIOLOGICAL RESULTS OF APICAL CYSTIC GRANULOMA TREATED WITH CUPRAL. Aida Meto, Agron Meto, Michele Tepedino. 101ST FDI ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, 28-31 August 2013, Volume 63, Supplement 1, Turkey (poster) ISSN 0020-6539.
 25. SEXUAL DIMORPHISM IN FACIAL MORPHOLOGY OF TURKISH ADULTS – A THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS. Akcam, M.O., Gokalp, H., Tanikawa, C., Zere, E., Takada, K.. European Orthodontic Society (EOS), Reykjavik, Island, Jun. 26-29, 2013 (Poster presentation).
 26. SEXUAL DIMORPHISM IN FACIAL MORPHOLOGY OF JAPANESE ADULTS – A THREE-DIMENSIONAL ANALYSIS. Zere, E., Tanikawa, C., Takada, K.: European Orthodontic Society (EOS), Reykjavik, Island, Jun. 26-29, 2013 (Poster presentation).
 27. LA SCUOLA IMPLANTOLOGICA ITALIANA. FUORI DALL’ ITALIA. Agron Meto, Aida Meto . KONGRESIN E 1-RE EUROPIAN TE IMPLANTOLOGJISE ME ELEKTROSALDIM. 21-22 Qeshor 2013, Shqiperi (referim)
 28. MEKANIZMI TERAPEUTIK I VEPRIMIT TE DEPOFOREZES NE ENDODONTI. Agron Meto. KONFERENCEN E ENDODONTISE, 14 Qeshor 2013, Shqiperi (leksion) ISBN 978-9928-155-82-5,14.
 29. INFEKTIVE ENDOCARDITIS WITH NEPHROLOGIC COMPLICATIONS. A. Ndreu. The 5 Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013.(poster)
 30. CEREBRAL COMPLICATION OF RECRUDESCENT IMPORTED MALARIA. A. Ndreu. THE 5 Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013.(poster)
 31. OXYGEN THERAPY OF AH1N1 INFLUENZA IN PREGNANT WOMAN. Ndreu. THE 5 Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013.(poster)
 32. MONOMICROBIAL NECROTIZING FASCITIS IN IMMUNOCOMPETENT SUBJECTS. Ndreu. THE 5 Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013.(poster)
 33. PANDEMIC AH1N1 INFLUENCA COMPLICATIONS. A. Ndreu. THE 5 Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013.(poster)
 34. CEREBRAL HAEMORRHAGE AS A COMPLICATION OF MENINGOCOCCAL MENINGITIS A IMMUNOCOMPETENT ADULT. Ndreu. THE 5 Euroasia Congress of Infectious Diseases 15-18 May 2013.(poster)
 35. THE ROLE OF NON INVASIVE VENTILATION FOR PATIENTS WITH PANDEMIC H1N1 INFLUENZA ADMITTED AT ICU IN ALBANIA. Ndreu. 16 ICID, CAPE TOWN, South Africa, April.(poster)
 36. TIEFENFLUORID IN THE DESENSITISATION OF DENTINAL HYPERESTHESIA (CLINICAL RESULTS). Aida Meto, Agron Meto, Emiljano Tragaj, Monika Lipo, Christian Bauermann. KONGRESI I 18-TE NDERKOMBETAR I STOMATOLOGJISE (BASS), 25-28 April 2013, Macedonia (referim) Proceedings. 31.
 37. ELECTRONIC SOLIDARITY OF MONOMAC IMPLANTS WITH IMMEDIATE LOADING IN THE AESTHETIC AND FUNCTIONAL REHABILITATION. Agron Meto, Emiljano Tragaj, Aida Meto, Valmira Ndoj, Faustina Kola. KONGRESI I 18-TE NDERKOMBETAR I STOMATOLOGJISE (BASS). 25-28 April 2013, Macedonia (poster) Proceedings, 57.
 38. TRANSLUCENCY OF LAYERED VS.MONOLITHIC ZIRCONIA CROWNS. Paolo Baldissara, Brunilda Koci, Nazmi Koci, RG Fonseca, Roberto Scotti. IADR/AADR 91 GENERAL MEETING. (SHOQATA NDERKOMBETARE E KERKIMIT SHKENCOR). 20-23 Mars, 2013, USA Print ISBN 0022-0345. Online ISBN 1544-0591 (abstrakt dhe poster)
 39. TRANSLUCENCY OF LAYERED VS.MONOLITHIC LITHIUM DISILICATE CROWNS. Brunilda Koci, Carlo Monaco, RG Fonseca, F valandro, Paolo Baldissara. IADR/AADR 91 GENERAL MEETING. (SHOQATA NDERKOMBETARE E KERKIMIT SHKENCOR). 20-23 Mars, 2013, USA Print ISBN 0022-0345. Online ISBN 1544-0591( abstrakt dhe poster)
 40. TWO OUBREAKS OF HEMORRAGIC FEVERWITH RENAL SYNDROME IN ALBANIA A .Ndreu. Koferenca nderkombetare me emergjencat mjekesore dhe survejancen, Vjene, Shkurt 2013. (poster)
 41. ENCEFALITI NGA VIRUSI NILIT ME DETRES RESPIRATOR GUILLIAM-BARRE NGJASUES. A .Ndreu. Koferenca nderkombetare me emergjencat mjekesore dhe survejancen, Vjene, Shkurt 2013. (poster)
 42. KORRELACIONI I POSTURES SE KOKES ME DISFUNKSIONIN E ATM. Ruzhdie Qafmolla et BP KONGRESI I 18 BALLKANIK, SHKUP 2013.
 43. BREASTFEEDING AND EARLY CHILDHOOD CARIES.E.Petro, E.Hoxha, D.Kume, M.Kelmendi Brovina, 18-BASS CONGRESS. (SHKUP, 2013 ( POSTER )
 44. GJENDJA E DHEMBALLES SE PARE TE PERHERSHME TEK FEMIJET NE DISA SHKOLLA TE TIRANES, Diana Brovina et BP 18-BASS CONGRESS.SHKUP, 2013 (POSTER)
 45. PATIENT BEHAVIOUR DURING ENDODONTIC TREATMENT IN ALBANIA.Hoxha, E.Petro, D.Kume, D.Brovina, 18-BASS CONGRESS. SHKUP, 2013 (POSTER)
 46. DIODE LASER NE KIRURGJI ORALE. Merita Bardhoshi. Today dentistry. Tetov. Dhjetor 2012.
 47. A SEVERE CASE OF HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL SYNDROME WITH PANCREATO-BILIARY INVOLMENT IN ALBANIA. A .Ndreu. 3rd Southeast European Conference on chemotherapy and infection, Dubrovnik 8-11 November 2012. (poster)
 48. ÇRREGULLIMET E INDEVE TE FORTA TE DHEMBIT DHE DISFUNKSIONI I ATM. Ruzhdie Qafmolla et BP KONFERENCA E XVIII-TE KOMBETARE DENTARE, NENTOR 2012
 49. ABRAZIONI DHE TRAJTIMI PROTETIK I TIJ. Ruzhdie Qafmolla et BP KONGRESI I III-TE NDERKOMBETAR , STRUGE, MAQEDONI 2012
 50. APLIKIMI I LAZERIT NE STOMATOLOGJI. Merita Bardhoshi. Nentor 2012. Tirane. (Referim)
 51. APLIKIMI I DIODE LAZERIT NE KIRURGJINE ORALE. Merita Bardhoshi Kongresi i kirrugjise OMF. Nentor 2012. (Referim).
 52. ABDOMENI AKUT NE ETHEN HEMORAGJIKE ME SINDROM RENAL. Ndreu. Koferenca e 20 Kirurgjikale Shqiptare 26 Tetor 2012.(referim)
 53. TRAJTIMI I TETANOZIT NE QENDREN E KUJDESIT INTENSIV. Ndreu. Koferenca e 20 Kirurgjikale Shqiptare 26 Tetor 2012.(referim)
 54. FASCITET NEKROTIZANTE PAS PICKIMIT NGA VIPERA.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 55. LIMFEDEMA NJE SHFAQJE E RENDESISHME NE KAFSHIMIN NGA GJARPRI.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 56. TETANOGJENITETI I KAFSHIMEVE NGA KAFSHET.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 57. ASPEKTET INFEKTOLOGJIKE NGA KAFSHIMET NGA NJEREZIT.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 58. DIAGNOZA E HERSHME DHE MENAXHIMI I FORMAVE TE RENDA TE MALARIES FALCIPARUM.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 59. MBIJETESA TE PACIENTET RABIKE TE PAVAKSINUAR.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 60. NJE RAST ME FASCIT NEKROTIZANT KOMPLIKUAR NE INSUFICENCE ORGANORE.Ndreu. Koferenca Kombetare per infeksionet, gervishtjet dhe pickimet, Tirane,Tetor 2012.(referim)
 61. TOKSOPLASMOZA CEREBRALE NE PACIENTET ME AIDS NE SHQIPERI.Ndreu. Kongresi 27 Europian i IST dhe HIV.Turqi. Tetor 2012.(poster)
 62. DISA PERPJEKJE PER TE ZGJERUAR INDIKACIONET NE ENDODONTI” , E.Dedaj reformat institucionale, domosdoshmeri per integrimin ne BE,Tirane -Shqiperi 6-7 Korrik 2012.(referim )
 63. PREVALENCA E PATOLOGJIVE NE MUKOZEN ORALE NGA PRANIA E AMALGAMIT”, E.Dedaj, Reformat Institucionale, domosdoshmeri per integrimin ne BE, Tirane -Shqiperi 6-7 Korrik 2012. (referim
 1. PROVAT MIKROBIOLOGJIKE TE PROPOLISIT SHQIPTAR PER TE VLERESUAR EFEKTIN ANTIBAKTERIAL TE TIJ. Aida Meto, Emiljano Tragaj, Agron Meto, Natale Capodicasa, Faustina Kola. KONGRESI NDERKOMBETAR “STOMATOLOGJIA SOT”, 15-17 Qeshor 2012, Macedonia (poster)
 2. THE CHANGE OF PRECISION SCALE IN PORCELAIN COMPLETE CROWNS OF ZrO2. Brunilda Koci, Paolo Baldissara . KONGRESI NDERKOMBETAR “STOMATOLOGJIA SOT “.Qershor 2012, Maqedoni ISBN 978-9989-2542-2-2 (abstrakt dhe referim)
 3. MEKANIZMI I VEPRIMIT TERAPEUTIK I DEPOFOREZES NE PATOLOGJITE PERIAPIKALE. Agron Meto. KONGRESI NDERKOMBETAR “STOMATOLOGJIA SOT”, 15-17 Qeshor 2012, Macedonia (leksion) Proceedings.
 4. THE PREVALENCE OF PATHOLOGIES IN THE ORAL MUCOSA CLOSE TO AMALGAM FILLINGS”, Dedaj 17-th Congress of Balkan Stomatological Society, Tirane- Shqiperi, 3-6 Maj 2012. (referim )
 5. MATERNAL TRANSMISSION OF STREPTOCOCCUS MUTANS IN EARLY CHILDHOOD CARIES. Diana Brovina et BP REFERUAR NE 17-BASS CONGRESS. TIRANE, 2012
 6. DIODE LASER IN ORAL SURGERY. Merita Bardhoshi.  BASS Congres. Tirane. May 2012. (referim)
 7. THE PRECISION OF ZIRCONIUM DIOXIDE COPINGS IN ALL-CERAMIC CROWNS. Brunilda Koci, Ruzhdie Qafmolla, Roberto Scotti. KONGRESI I 17 I SHOQATES STOMATOLOGJIKE BALLKANIKE.(BASS) Maj 2012, Shqiperi ISBN 978-9928-116-22-2 ( abstrakt dhe referim)
 8. DEPOPHORESE WITH CUPRAL AND EFFECTIVENESS IN THE PERIODONTITIS TREATMENT. Meto Aida, Meto Agron, Tragaj Emiljano, Dema Ariela, Koshovari Alba. KONGRESI I 17-TE NDERKOMBETAR I STOMATOLOGJISE (BASS), 3-6 May 2012, Albania (referim) ISBN 978-9928-116-22-2, 34.
 9. DIFFUSION IN AGAR OF ROYAL JELLY AND CHLORHEXIDINE. Meto Agron, Meto Aida, Tragaj Emiljano, Capodicasa Natale, Kadiu Florida. KONGRESI I 17-TE NDERKOMBETAR I STOMATOLOGJISE (BASS), 3-6 May 2012, Albania (poster) ISBN 978-9928-116-22-2,
 10. DEPOPHORESE WITH CUPRAL AND EFFECTIVENESS IN THE PERIODONTITIS TREATMENTAgron Meto  Aida Meto  Alba Koshovari  Emiljano Tragaj KONGRESI I 17 BALLKANIK I STOMATOLOGJISE Shqiperi  3-6 maj 2012 (referim) ISBN 978-9928-116-22-2
 11. STUDY OVER THE OCCURRENCE OF BRUXISM IN “ALDENT” UNIVERSITY DENTISTRY STUDENTS. Nineta Fino  Stela Panteqi  Alba Koshovari KONGRESI I 17 BALLKANIK I STOMATOLOGJISE Shqiperi  3-6 maj 2012 (poster) ISBN 978-9928-116-22-2
 12. THE USE OF COMPOSITE VENEERS TO RESTORE FRACTURED TEETH.CASE REPORT. *Koshovari Alba, Fino Nineta, Panteqi Stela, Kote Besa KONGRESI I 17 BALLKANIK I STOMATOLOGJISE 3-6 maj 2012 (referim) ISBN 978-9928-116-22-2
 13. THE SHADE OF THE MAXILLARY CENTRAL INCISORS IN YOUNG ALBANIAN SUBJECTS.Stela Panteqi Alba Koshovari Nineta Fino  Besa Kote Orges Simeon .KONGRESI I 17 BALLKANIK I STOMATOLOGJISE. Shqiperi  3-6 maj 2012 ISBN 978-9928-116-22-2 (referim)
 14. THE USE OF COMPOSITE VENEERS TO RESTORE FRACTURED TEETH. A CASE REPORT. Alba Koshovari*; Nineta Fino Stela Panteqi, 17’TH CONGRESS OF BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY , 3-6 Maj 2012 Shqiperi (referim)
 15. STUDY OVER THE OCCURRENCE OF BRUXISM IN “ALDENT” UNIVERSITY DENTISTRY STUDENTS. Nineta Fino* Stela Panteqi ;Alba Koshovari 17’TH CONGRESS OF BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY , 3-6 Maj 2012 Shqiperi (referim)
 16. THREE-DIMENSIONAL FACIAL 6 SOFT TISSUE SURFACE CHANGES DURING SMILING IN PATIENTS WITH A UNILATERAL REPAIRED CLEFT LIP/PALATE. Zere, E., Tanikawa, C., Iida, C., Trotman, C.A., Takada, K. Global COE International Symposium on Physiome and Systems Biology for Integrated Life Sciences and Predictive Medicine, Osaka, Japan, Nov. 21 23, 2011 (Poster presentation).
 17. OUTBREAK OF HAEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL YNDROME IN GRAMSH DISTRICT, SOUTH EAST OF ALBANIA 2011. A .Ndreu. IX International Coference on HFRS HPS and Hantaviruses.
 18. THREE-DIMENSIONAL FACIAL SOFT TISSUE SURFACE CHANGES DURING SMILING IN PATIENTS WITH A UNILATERAL REPAIRED CLEFT LIP/PALATE. Tanikawa, C., Zere, E., Iida, C., Trotman, C.A., Takada, K. European Orthodontic Society (EOS), Istanbul, Turkey, Jun. 19-23, 2011 (Oral presentation).
 19. KONSIDERATA KLINIKE PARAPRAKE PER ZBARDHJEN NE KLINIKE TE DHEMBEVE VITALE ME WHITNESS HP.Stela Panteqi  Alba Koshovari Keltona Ziu  Besa KoteKONFERENCA E 16-TE KOMBETARE DENTARE. Shqiperi Tetor 2011  (referim)
 20. VLERESIMI I LIDHJES MIDIS INDEKSIT HEI DHE KARIESIT TE FEMIJERISE SE HERSHME. Diana Brovina et BP KONGRESIN II-TE NDERKOMBETAR TE STOMATOLOGJISE. PRISHTINE, 2011
 21. KRAHASIMI I INSTRUMENTAVE RROTATOR KUNDREJT ATYRE MANUAL NE TRAJTIMET ENDODONTIKe. Studim 4-vjecar. Hoxha, E. Petro, D. Brovina, D. Kume ,KONGRESIN II-TE NDERKOMBETAR TE STOMATOLOGJISE. PRISHTINE, 2011
 22. THE PREVALENCE OF PIGMENTATION LESIONS ON ORAL MUCOSA FROM AMALGAM FILLINGS“, Dedaj. 16-th Congress Of Balkan Stomatological Society, Bukuresht- Rumani, 28 Prill- 1 Maj 2011. (poster)
 23. REAKSIONET LIKENOIDE NE HAPESIREN E GOJES PRANE MBUSHJEVE ME AMALGAM”, Dedaj, Kongresi i II Nderkombetar, Mbareshqipetar I Stomatologjise, Prishtine-Kosove, 20-22 Tetor 2011.( referim )
 24. DISFUNKSIONI I ATM DHE FAKTORI PSIKO-SOCIAL. Ruzhdie Qafmolla et bp KONGRESI I II-TE NDERKOMBETAR MBARESHQIPTAR, TETOR – KOSOVE 2011
 25. MARGINAL GAP OF ZrO2 COPINGS MADE WITH DIFFERENT CAD/CAM SYSTEMS. Brunilda Koci, Paolo Baldissara ,Nazmi Koci, Ruzhdie Qafmolla,Roberto Scotti. KONGRESI I 35 I SHOQATES SE PROTEZISTEVE EUROPIANE. Tetor 2011, Zvicer ( abstrakt dhe referim)
 26. KONSIDERATA KLINIKE PARAPRAKE PER ZBARDHJEN NE KLINIKE TE DHEMBEVE VITALE ME WHITNES HP. Stela Panteqi* ;Alba Koshovari;Besa Kote, Keltona Ziu. KONFERENCA E 16 KOMBETARE DENTARE SHQIPTARE Tetor 2011. Shqiperi (referim)
 27. MANAGEMENT VON PYOGENO GRANULOMA MIT DIODEN LASER DGL. Merita Bardhoshi. Congress Dusseldorf Germany. Octomber 2011. (referim).
 28. SHOKU SEPTIK NE ENDOKARDITET INFEKTIVE.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 29. PANORAMA NJEVJECARE E RASTEVE TE DIAGNOSTIKUARA PER HERE TE PARE ME HIV-AIDS NE SHERBIMIN E SEMUNDJEVE INFEKTIVE GJATE 2010.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 30. PEKTRI KLINIK DHE FAKTORET PROGNOSTIKE TE RASTEVE ME HIV AIDS TE SHTRUAR PRANE REPARTIT TE KUJDESIT INTENSIV TE QUTS.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 31. OPTIKE BIOKIMI-KLINIKE-VIROLOGJIKE E HEPATIKE AKUT GRAVE GJATE CO-INFEKSIONIT EHCC E HBV. A.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 32. ANALIZA E VATRAVE PATOLOGJIKE INFEKTIVE DHE FAKTOREVE FAVORIZUESE NE 80 RASTE ME ENDOKARDITE BAKTERORE TEK ADULTIT.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 33. MORTALITETI MATERN INFEKTIV.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 34. DIODE LASER: A GOOD MODALITY FOR THE TREATMENOF BENING LESIONS OF LIP. Merita Bardhoshi. WFLD Barcelona. April 2012. (referim).
 35. MENINGITISPOST TRAUMATIKT TEK ADULTET NE SHQIPERI. Ndreu. Koferenca e XI-te e Shoqates Anestezisteve dhe Reanimatoreve, Tirane, Mars 2011. (referim)
 36. PNEUMONIA DHE INSUFICIENCA RESPIRATORE E GRIPIT A1H1 NE TERAPINE INTENSIVE. Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 37. GRIPI OKULT NGA AH1N1.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 38. REFLEKSIONE MBI INSUFICIENCEN HEPATIKE AKUTE TE ADULTIT, HEPATITIN AKUT EVER DHE HEPATITIN AKUT FULMINANT: TERMINOLOGJIA, STATISTIKA,DIZILUZIONE,ARRITJE.Ndreu. Koferenca Kombetare e Infektologjise, Tirane, Maj 2011.(referim)
 39. KONFIRMIMI SEROLOGJIK ESHTE VENDIMTAR PER DIAGNOZEN E INFEKSIONIT NGA VIRUSI DOBRAVA. A .Ndreu. Koferenca nderkombetare me emergjencat mjekesore dhe survejancen, Vjene, Shkurt 2011. (poster)
 40. INCIDENCA E EDEMES CEREBRALE NE INFEKSIONET E SNQ TEK POPULLSIA ADULTE NE SHQIPERI. A .Ndreu. Koferenca nderkombetare me emergjencat mjekesore dhe survejancen, Vjene, Shkurt 2011. . (poster)
 41. MENAXHIMI I LEZIONEVE VASKULARE TE BUZES ME DIODE LAZER. Merita Bardhoshi. Tetor 2010. Tirane .(referim).
 42. VLERESIMI I PUTHITJES SE KORONAVE TOTALE ME NENSTRUKTURE OKSIDIN E ZIRKONIUMIT REALIZUAR ME SISTEME TE NDRYSHME CAD/CAM. Brunilda Koci, Ervin Koci. KONFERENCA E 16 KOMBETARE DENTARE. 12-13 Tetor 2010, Shqiperi (abstrakt dhe referim)
 43. TREAMNET OF HAEMNAGIOMA OF LIP WITH DIODE LASER CASE REPORT. Merita Bardhoshi. Bass Congress. Greece 2010. (referim).
 44. TE DHENAT NGA SHQIPERIAPER VIRUSINAH1N1 NE PERSONAT E IMUNOKOMPROMENTUAR. Kolovani,E. Ramazasco. Dh.Kraja, A.Ndreu,Simpozium nderkombetar. Budabest , qeshor 2010. (poster)
 45. SHATATEZANIA NJE SITUATE QE RRIT MORTALITETIN NGA INFEKSIONET AH1NI. A .Ndreu. Simpozium nderkombetar. Budabest , qeshor 2010. (poster)
 46. TRAJTIMI I MALFORMACIONEVE VASKULARE ME DIODE LAZER. Merita Bardhoshi. Kongresi Internacional “Stomatologjia sot”. Struge. Maj 2010. (referim).
 47. SEX AND AGE DIFFERENCES IN AVERAGE 3D-FACES OF JAPANESE ADULT. Zere, E., Yagi, M., Ohno, H., Yamanami, M., Takano, R., Takata, S., Takada, K. International Association for Dental Research (IADR), Barcelona, Spain, Jul. 14-17, 2010 (Oral presentation).
 48. ETHJA HEMORAGJIKE ME SINDROM RENAL NE SHQIPERI. A .Ndreu. IX International Coference on HFRS HPS and Hanta viruses Athine, Greqi.Maj 2010. (poster)
 49. PROCEDURA E ELEKTROSALDIMIT INTRAORAL PER IMPLANTET ME NGARKESE TE MENJEHERSHME. Agron Meto, Aida Meto, Emiljano Tragaj. KONGRESI NDERKOMBETAR “STOMATOLOGJIA SOT”, 28-30 May 2010, Macedonia (referim) ISBN 978-9989-2542-4-6, 68-69, 245.
 50. VECORITE EPIDEMIOLOGJIKE, STRUKTURA ETIONOZOLOGJIKE DHE SPEKTRI KLINIK I TOKSIKOINFEKISONEVE USHQIMORE TE NDJEKUR NE SHERBIMIN INFEKTIV QSUT TIRANE.. A .Ndreu. Toksikoinfeksionet Ushqimore dhe siguria ne ushqim, Internacional coference, Prill 2010.(referim)
 51. THE ANTIINFLAMMATORY AND REGENERATION EFFECTS OF THE ROYAL JELLY AND PROPOLIS IN EXPERIMENTAL VITAL AMPUTATIONS. Meto Aida, Meto Agron. KONGRESI I 15-TE NDERKOMBETAR I STOMATOLOGJISE (BASS), 22-25 April 2010,Greece (referim) ISBN 978-99956-806-1-9,
 52. TERAPIA INTENSIVE NE TOKSIKOINFEKSIONET A .Ndreu. Toksikoinfeksionet Ushqimore dhe siguria ne ushqim, Internacional coference, Prill 2010.(referim)
 53. FAKTORET NDIKUES NE ECURIN E TETANOZIT A .Ndreu. Kongresii 14 nderkombetar I semundejve infektive.Mars 2010. Miami, Florida, UAS. (poster)
 54. ETHJA HEMORAGJIKE ME SINDROM RENAL.DIAGNOZA NE ZONAT RERALE. A .Ndreu. Kongresi nderkombetar per shendetin rural ne vendet Ballkanike dhe Mediterane. Tirane 2010.(referim)
 55. OKLUZIONI DHE ZHVENDOSJA ANTERIORE E DISKUT. Ruzhdie Qafmolla et bp KONGRESI 34 NDERKOMBETAR EUROPIAN, SHTATOR – KOSOVE 2010
 56. KRAHASIMI NDERMJET PASTAVE TE ENDOMETAZONIT DHE ATYRE ME BAZE REZINE MBAS TRAJTIMIT ENDODONTIK. Hoxha, D.Brovina, E.Petro, XH.Gavazi, D.Kume, KONFERENCA XVI KOMBETARE DENTARE SHQIPTARE. TIRANE, 2010
 57. THE MENAGEMENT OF PEDIATRIC DENTISTRY.Kelmendi, E.Hoxha, E.Petro, D.Brovina 15-BASS CONGRESS. SELANIK, 2010( POSTER )
 58. ENDODONTIC RETREATMENT. CASE D.Brovina, E.Hoxha, E.Petro, D.Kume, 15-BASS CONGRESS. SELANIK, 2010( POSTER)
 59. THE PREVALENCE OF DENTINAL HYPERSENSITIVITY IN ALBANIAN PATIENTS“, Dedaj. 15-th Congress Of The Balkan Stomatological Society, Selanik- Greqi 22-25 . 2010.(poster)

139. KARIESI I FEMIJERISE SE HERSHME, NDIKIMI DHE PERCAKTIMI I DIETES NE ECURINE E TIJ. Biana Brovina et BP KONFERENCEN XVI  KOMBETARE DENTARE SHQIPTARE. TIRANE, 2010

140. CORRELATING DENTAL CARIES WITH ORAL BACTERIA AND THE BUFFERING AND THE BUFFERING CAPACITY OF SALIVA. Ajola Nasti, Adela Alushi, Edlira Dedaj, Henri Dedaj. FDI World Dental Congress, Madrid, Spain.29 Gusht-1 Shtator 2017 (Poster)

141. THE DAILY USE OF ANTIMICROBIAL MOUTHRINSE AND ORAL BACTERIA. Edlira Dedaj, Ajola Nasti, Blerta Kika, Adela Alushi, Henri Dedaj. FDI World Dental Congress,Buenos Aires, Argentina 5-8 Shtator 2018 (Poster)

142. “Trajtimi interdisiplinar orto-kirurgjikal“ Takimi I 5 I ortodonteve dhe Konferenca e 25 dentare, Adela Alushi , Olja Tanellari ,6-7 dhjetor 2019, Tirane

143. MENAXHIMI I DHIMBJES NE DENTISTRI, Nasti Ajola, Bllakaj Erisa Panairi CCI EXPO MEDICAL,edicioni i dyte 31 tetor-2 nentor 2019 , Pallati i Kongreseve, Tirane. (Referim Oral)

144. “Prevalenca e agenezive dentare ne pacientet e universitetit “Aldent” Takimi I 5 I ortodonteve dhe Konferenca e 25 dentare, Adela Alushi, Faustina Kola, 6-7 dhjetor 2019, Tirane

145. PËLQIMI INFORMUES:NJË PROBLEM LIGJOR DHE PROFESIONAL, NË PRAKTIKËN STOMATOLOGJIKE. Bllakaj Erisa, Nasti Ajola, Panairi CCI EXPO MEDICAL,edicioni i dyte 31 tetor-2 nentor 2019, Pallati i Kongreseve, Tirane. (Referim Oral)

146. TRAJTIMI KURUGJIKAL-ORTODONTIK I I CENTRALIT MAKSILAR TE PAERUPTUAR , (RASTE KLINIKE), Ajola Nasti, Estela Halimi, Adela Alushi
Kongresi i Tretë të Stomatologjisë Shqiptare 15-16 Nentor 2019 (Referim Oral)

147. RËNDËSIA E PËRCAKTIMIT TË KUFIRIT POSTERIOR TË PROTEZËS TOTALE MAKSILARE,Erisa Bllakaj, Ajola Nasti, Florian Xhaferaj, Kongresi i Tretë të Stomatologjisë Shqiptare 15-16 Nentor 2019 (Referim Oral)

148. APARATET DISTALIZUESE ME TE PERDORURA NE TRAJTIMET ORTODONTIKE, Adela Alushi, Renzo Sorato, Ajola Nasti, Kongresi i Tretë të Stomatologjisë Shqiptare 15-16 Nentor 2019 (Referim Oral)

149. “Aparatet distalizuese me te perdorura ne trajtimet ortdontike” Kongresi I 3 I stomatologjise shqiptare, Adela Alushi, Olja Tanellari , Renzo Sorato ,15-16 nentor 2019, Tirane

150. STABILITETI DHE EFEKTET ANËSORE TË APARATEVE TË RETENSIONIT (RISHIKIM LITERATURE) , Konferenca Shkencore Studentore 4, Universiteti Aldent, Mesuara Pasho, Vilma Buzo, Msc Ajola Nasti,30 Maj 2019

151. PËRCAKTIMI I NGJYRËS DHE FORMËS DOMINANTE NË STUDENTËT E UNIVERSITETIT ALDENT, Konferenca Shkencore Studentore 4 Anida Çuni ,Stela Panteqi,30 Maj 2019

152. GINGIVITI ULCEROZ, Arjon Xhemali, Orges  Simeon,Konferenca Shkencore Studentore 4 Anida Çuni ,Stela Panteqi,30 Maj 2019

153. DIAGNOZA DIFERENCIALE MIDIS PERIODONTITIT KRONIK DHE PERIODONTITIT AGRESIV, Detjana Kryeziu, Orges Simeon, Konferenca Shkencore Studentore 4 Anida Çuni ,Stela Panteqi,30 Maj 2019

154. THE EFFECTS OF VARIOUS MOUTHWASHES ON THE ORAL FLORA,Nasti Ajola, Dedaj Edlira, Kostandini Denisa, Dedaj Henri, Bllakaj Erisa, 24th BASS Congress 9-11 May 2019

155. COMPONENTS OF AN ESTHETIC SMILE (ORAL PRESENTATION). Stela Panteqi*, Orges Simeon, 24th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), 9th – 11th May 2019

156. CLINICAL COMPARATIVE STUDY OF TREATMENT EFFECT BETWEEN PERIODONTAL SUBGINGIVAL SCALING WITH MINI CURETTES AND TRADITIONAL SERIES OF GRACEY CURETTE, Dedaj Edlira, Isufi Kejsi, Koci Brunilda ,Nasti Ajola, Dedaj Henri, 24th BASS Congress, 9-11 May 2019

157. “CBCT in orthodontics” Adela Alushi, Olja Tanellari  ,24 BASS Congress, Tirana, May 2019

158. DENTAL AGENESIS ASSOCIETED WITH DENTAL IMPACTION,Kongresi i 24 Ballkanik  Maj 2019, Nineta Saraci

159. THE DAILY USE OF ANTIMICROBIAL MOUTHRINSE AND ORAL BACTERIA,EdliraDedaj,AjolaNasti ,Buenos Aires,Argjentine, 5-8 Shtator 2018.(Poster Presentation)

160. MODIFIED HYRAX EXPANDER AND ITS ROLE IN CORRECTING THE DEVIATION OF MAXILLARY MEDIAN LINE ,Olja Tanellari, Adela Alushi (Poster ) “Simpoziumi i IV-t i Ortodontise” 30 Maj- 2 Qershor 2018

161. “Konferencen e V-te te Shkencave Mjekesore” , 20-22 Prill 2018Trajtimi interdisiplinar ortodontiko kirurgjikal (Prezantim Oral)   Adela Alushi, Olja Tanellari, Renzo Sorato

162. Orthodontic – surgical interdisciplinary treatment. (Oral Presentation) Adela Alushi, Olja Tanellari, Renzo Sorato ,Konferenca e pare e Specializanteve te Kirurgjise OMF” , 15-16 dhjetor 2017

Trajnime
 1. LEKSION I HAPUR DHE TRAJNIM PRAKTIK NGA FIRMA MAXILLENT (IZRAEL) me lektor Dr. Marco Tallarico per specializantet e Aldent lidhur me teknikat inovative ne implantologji ,Tetor 2016
 2. TRAJNIM TEORIK DHE PRAKTIK PER TEKNIKAT E REJA NE SITEMIN CAD-CAM       (DIGI EVENT),Shkurt 2016,Engen Gjermani Grupi i trajnimit i perbere nga pedagoget: Edlira DEDAJ, Alba KOSHOVARI, Vilma BUZO.
 3. KONFERENCA I SHKENCORE STUDENTORE PER STUDENTET E FARMACISE DHE STOMATOLOGJISE,Qershor 2016,Kampusi Aldent
 4. SEMINAR 3M,Nova Dental,Saktësia e marrjes së masës; Indekset e silikonit dhe modelet e studimit,Cementet rezinoze; Procedura”Post-Core build-up”; Kompozitet Bulk, Qershor 2016
 5. SEMINAR “LE TE BEJME IMPLANTE“.
  1. Pas 35 vitesh në marketing-un dhe shitjen e produkteve dentare të firmave më të mëdha ndërkombëtare, Novadental-i ka krijuar një repart modern prodhimi për implantet dentare nën emrin e firmës novamind.
 6. LEKSION I HAPUR i mbajtur nga profesori italian per specializantet e Aldent lidhur me teknikat me te reja per krijimin e membranave natyrale ne implantologji, fillerave ne estetike, PRP ne pradontologji vetem duke centrifuguar gjakun e pacientit.
 7. KURS ENDODONTIK TEORIKO- PRAKTIK : “Menaxhimi i kanaleve kompleks, 3 dimensionale me profesorin Gianluca Gambarini”
 8. TRAJNIM PER STUDENTET E  VITI II DHE III LABORANT DENTAR, Advantage Dental ,28 Maj 2016, Vita VMK Master,Maj 2016,
 9.  TRAJNIM TEORIK DHE PRAKTIK NE PROTEZEN TOTALE DHE FIKSE,Shkurt 2016,Engen Gjermani
  1. Grupi i trajnimit i perbere nga pedagoget: (Pranvera Balili,Ajola Nasti,Jerina kruja,Sonila Kaja,Xhilda Xhelilaj) dhe studentet (Klaudjo Kosiqi,Shefki Petriti)
 10. TRAJNIM LUMINEERS ,Prill 2016
 11. TRAJNIM FILLER ME ACID HIAURONIK,
 12. SEMINARI “ALTERNATIVAT BASHKEKOHORE NE TRAJTIMIN ENDODONTIK DHE PROFILAKTIK NE STOMATOLOGJI”. 13 Qershor 2015
 13. SEMINARI “ INFEKSIONET NOZOKOMIALE NE KABINETIN DENTAR” , 21 Mars 2015.
 14. MINI MASTER “NGA PEDODONTIA NE ORTODONTINE INTERCEPTIVE TE PACIENTEVE NE RRITJE”, Prof. Giuseppe Marzo, Prof. Vincenzo Quinzi, Universita Dell’Aquila Italy-Universiteti Aldent
  – Grupi i trajnimit i perbere nga pedagoget: Adela Alushi, Ajola Nasti
 15. 2D Lingual –Teknike e thjeshtuar bondimi indirekt Dr Aleksandra Podoleshova 24-25 Janar 2020 Universiteti Aldent,Tirane, Adela Alushi, Olja Tanellari, Ajola Nasti
 16. Prom-Programme –International scholarship exchange of Phd Students and academics.Intership of observance of practical skills in stomatology at the department of stomatology , Medical University of Silesia in Katowice,Poland ,2 September-13 September 2019 , Ajola Nasti, Stela Panteqi
 17. Estetika dhe restaurimi i dhëmbëve anterior dhe posterior me një teknikë inovative dhe minimalisht invasive – 14 Qershor 2019 Universiteti Aldent
 18. Mini-master Ortodoncia e pacientit ne rritje 06.04.2019-15.12.2019 (6 takime) Relatore Prof Giuseppe Marzo – Prof Vincenzo Quinzi — Prof Roberto Gatto,
  Universiteti Aldent,Tirane, Adela Alushi, Ajola Nasti
 19. Damon System Course + Hands On Lektore Dr Marija Saupe 24-25 Maj 2019,Universiteti Aldent, Tirane, Adela Alushi, Ajola Nasti
 20. Complete Denture treatment of edentulous patients, 18-22 Shkurt 2019
 21. The use of Chameleon Composite to restore tooth morphology . February 2019 , Stela Panteqi
 22. “EMS (Electro Mrdical Systems)– Leader in Dental 8-10 Shkurt 2019 , Gjeneve ,Zvicer
 23. Kurs i Edukimit ne vazhdim ne ortodonti me 20 kredite – Prill 2018- Dhjetor2018 (8 takime).Bashkeorganizatore me Dental Leader Corsi dhe Universitetin e L’Aquiles Itali .Adela Alushi
Veprimtari Botuese
 1. PROTOKOLLET NE SHERBIMIT TE KIRURGJISE OMF. L.GAXHO BASHKEAUTORE NE GRUPIN E PUNE. PUBLIKUAR NGA SHERBIMI I KIRURGJISE OMF NE QSUT. NENE TEREZA-2005.
 2. KIMIA PER INXHINIERINE-Bashkeautore-2005. Engjellushe Luzi
 3. NDIKIMI I PROPOLISIT NE INFEKSIONET PULPARE EKSPERIMENTALE. Agron Meto. Mars 2008, Shtepia botuese Neraida, ISBN 978-99956-664-4-6, ne Gjuhen Shqipe
 4. TEKST MËSIMOR PEJA N. 2011. “BIOLOGJIA”. Shtypshkronja “JULVIN – 2” Tiranë.
Pjesemarrje
 1. Takimi I 5 I ortodonteve dhe Konferenca e 25 dentare, Ajola Nasti, 6-7 dhjetor 2019, Tirane
 2. 24th Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), 9th – 11th May 2019. Orges Simeon
 3. 23rd National Congress of Italian Association of Conservative Dentistry ” Biologically Guided Aesthetic Dentistry” Rome, Italy . February 2019, Stela Panteqi
 4. Kongresi I dyte I FMD, Nentor 2018. Stela Panteqi,Orges Simeon
 5. Harmonia ne Bio-Estetike dhe funksion me anen e fasetave dentare – 6 Tetor 2018 , Orges Simeon
 6. “Simpoziumi i IV-t i Ortodontise” 30 Maj- 2 Qershor 2018, Ajola Nasti