Universiteti "ALDENT"

Lista e çmimeve për çdo program studimi për vitin akademik 2023-2024.

 

NR PROGRAMI I STUDIMIT VLERA E KONTRATES

 

VLERA E KONTRATES ME 10% ulje
1.        Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Stomatologji” 4500 Euro viti 4050 Euro viti
2.        Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Farmaci” 3800 Euro viti 3420 Euro viti
3.        Programi i studimit: Bachelor në “Laborant Dentar” 2800 Euro viti 2520 Euro viti
4.        Programi i studimit: Bachelor në “Infermieri të Përgjithshme” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
5.        Programi i studimit: Bachelor në “Fizioterapi” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
6.        Programi i studimit: Bachelor në “Teknikë Imazherie dhe Radioterapi” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
7.        Programi i studimit: Bachelor në “Teknikë Laboratori Mjekësor” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
8.        Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Fizioterapi Klinike” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
9.        Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Infermieri Klinike” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
10.     Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Teknikë Laboratori Mjekësor” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
11.     Programi i studimit:  Cikël 2 vjeçar në “Asistencë Dentare ” 2300 Euro viti 2070 Euro viti
12.     Programi i studimit: Specializim Afatgjatë në “Stomatologji” në profilet “Kirurgji Orale” dhe “Ortodonti” 4500 Euro viti ————–

 

LEHTËSIRA PËR STUDENTËT NË UNIVERSITETIN ALDENT 2023-2024:

  • Nëse janë 2 persona nga një familje (motër, vëlla, etj) përfitojnë 20 % ulje nga pagesa e shkollës.
  • Studentët mund të paguajnë me një këst deri në 15 Nëntor dhe të përfitojnë 10% ulje nga pagesa e shkollës.
  • Studentët kanë mundësi të paguajnë me tre ose më shumë këste gjatë vitit akademik.
  • Shërbimet administrative në sekretari (vërtetime studenti, vërtetime notash, etj)  ofrohen pa asnjë pagesë shtesë, për çdo student, aktual, të diplomuar apo të larguar nga Universiteti Aldent.
  • Shërbimet në departamente (programe studimi, plane mësimore) ofrohen me pagesë të pranueshme, për çdo student, aktual, të diplomuar apo të larguar nga Universiteti Aldent.
  • Studenti nuk kryen asnjë pagesë shtesë për provimet e mbartura, edhe nëse këto i përsërit me shumë se 2 herë.
  • Studenti nuk paguan përsëri vitin akademik nëse ka ngelur për arsye të mosplotësimit të krediteve për të kaluar në vitin pasardhës.
  • Nuk kryhet asnjë pagesë përsa i përket mbrojtjes së diplomës dhe kartonit të diplomës.
  • Transporti i studentëve nga qëndra e Tiranës në Kampusin e Universitetit Aldent, mundësohet falas.
  • Ceremonia dhe mbrëmja e diplomimit finacohet nga Universiteti.