Universiteti "ALDENT"

Senati Akademik ka miratuar pagesat e studentëve që do të aplikohen nga  Universiteti “Aldent” për çdo program studimi në vitin akademik 2021-2022.

 

1. Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Stomatologji” 4000 Euro për çdo vit
2. Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Farmaci” 3500 Euro për çdo vit
3. Programi i studimit: Bachelor në “Infermieri të Përgjithshme” 2000 Euro për çdo vit
4. Programi i studimit: Bachelor në “Fizioterapi” 2000 Euro për çdo vit
5. Programi i studimit: Bachelor në “Teknika Laboratorike Dentare” 2500 Euro për çdo vit
6. Programi i studimit: Bachelor në “Teknike Laboratori Mjekësor” 2000 Euro për çdo vit
7. Programi i studimit: Bachelor në “Teknik Imazherie dhe Radioterapi” 2000 Euro për çdo vit
8. Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Fizioterapi Klinike” 2000 Euro për çdo vit
9. Programi i studimit: Master i Shkencave  në “Infermieri Klinike” 2000 Euro për çdo vit
10. Programi i studimit: Master Profesional në “Teknologji Dentare të Avancuar”  2500 Euro për çdo vit

 

Facilitet per Studentet ne Universitetin “Aldent”  për vitin akademik 2021-2022:

  • Nese paguajne brenda 3 muajve te fillimit te vitit akademik perfitojne 10% ulje nga pagesa e shkolles.
  • Nese jane 2 persona nga nje familje (moter, vella, etj) perfitojne  ulje nga pagesa e shkolles.
  • Sherbimet administrative ne sekretari (vertetime studenti, vertetime notash, etj) ne departamente (programe studimi dhe plane mesimore, vertetime frekuentimi) ofrohen pa asnje pagese shtese, per cdo student, aktual, te diplomuar apo te larguar nga Universiteti Aldent.
  • Studenti nuk kryen asnje pagese shtese per provimet e mbartura, edhe nese keto I perserit me shume se 2 here.
  • Studenti nuk paguan perseri vitin akademik nese ka ngelur per arsye te mosplotesimit te krediteve per te kaluar ne vitin pasardhes.
  • Nuk kryhet asnje pagese persa I perket mbrojtjes se diplomes dhe kartonit te diplomes.
  • Transporti per ne Kampusin ne Autostrade ofrohet nga universiteti pa asnje kosto shtese.
  • Mbremjet e fundvitit, mbremjet  e diplomimit finacohen nga Universiteti.