FAKULTETI I SHKENCAVE DENTARE

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Agron Meto Prof.As Rektor
2 Edlira Dedaj Dr.Sh Dekane
3 Brunilda Koçi Dr.Sh Pergjegjes departamenti
4 Olja Tanellari Spa Anetar
5 Orges Simeon Msc Anetar
6 Adela Alushi Spa Anetar
7 Estela Halimi Spa Anetar
8 Xhilda Xhelilaj Ba Anetar
         

DEPARTAMENTI LABORANT DENTAR

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Arben  Ndreu Prof.As Pergjegjes departamenti
2 Zana  Cikuli Prof.As Anetar
3 Almira Isufi Dr.Sh Anetar
4 Ajola Nasti Msc Anetar
5 Stela Panteqi Msc Anetar
6 Deshira Kokalari Msc Anetar
7 Arjana  Çomo Ba Anetar
         
         

QENDRA E FORMIMIT DHE SHËRBIMIT KLINIK

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Edlira Zere Phd Drejtor i Qendres se Sherbimit dhe Formimit Klinik
2 Ruzhdie Qafmolla Prof Anetar
3 Diana Brovina Prof Anetar
4 Vilma Buzo Ba Anetar
5 Jerina Sheqeri  Ba Anetar
6 Agron Alushi Ba Anetar
7 Genta  Hajdari Ba Anetar
         

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI I FARMACISË

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Rezarta Shkreli Dr.Sh Pergjegjes departamenti
2 Edlira Neza Phd Anetar
3 Joana Gjipalaj Dr.Sh Anetar
4 Blerina Çullaj Msc Anetar
5 Ina Çani Msc Anetar
6 Viktor Kasapi Msc Anetar
7 Gerta Kupi Msc Anetar

DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Klodiola Dhamo Dr.Sh Pergjegjes departamenti
2 Lorena Memushaj Dr.Sh Anetar
3 Vjollca Dimoshi Dr.Sh Anetar
4 Nineta  Fino Spa Anetar
5 Alba Koshovari Msc Anetar
6 Ledia Pepa  Spa Anetar
7 Andri Cabeli Msc Anetar

QENDRA FARMAKOTERAPEUTIKE

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Enkelejda Goci Dr.Sh Drejtore e Qendres Kerkimore Farmako-terapeutike
2 Afrim Tabaku Prof Anetar
3 Enver Mustafaj Dr.Sh Anetar
5 Edmond  Mema Msc Anetar
6 Arselda Ziraj Msc Anetar
7 Erta  Xhanari Msc Anetar
 Ardit  Mela  Ba  Anetar
         

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

DEPARTAMENTI I INFERMIERI-FIZIOTERAPI

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Donika Boçari Prof.As Pergjegjes departamenti
2 Agim Shehi Prof.As Anetar
3 Florika Jani Prof.As Anetar
4 Fregen Dhamaj Msc Anetar
5 Elsid Sulaj Msc Anetar
6 Mirva Hoxha Msc Anetar
7 Mirela Tushe Msc Anetar
8 Akil Papadhopuli Msc Anetar
9 Erion Hiluku Msc Anetar
10 Endrit Mone Msc Anetar
         
 

DEPARTAMENTI LABORANT MJEKESOR DHE IMAZHERI

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Enilda Rrapaj Dr.Sh Pergjegjes departamenti
2 Lindita  Grimci Prof.asc. Anetar
3 Nikolla Peja Prof Anetar
4 Eldores Sula Msc Anetar
5 Onelda  Gjonaj Msc Anetar
6 Almir  Skana Msc Anetar
7 Marenglen Lala Msc Anetar
         
 

QENDRA PROMOVIMIT TE SHENDETIT

Nr Emer Mbiemer Titulli Pozicioni
1 Engjellushe Luzi Prof.As Pergjegjes departamenti
2 Nedime Ceka Dr.Sh Anetar
3 Nevruz Bara Dr.Sh Anetar
4 Blerta   Brati Spa Anetar
5 Algen Isufi Spa Anetar
6 Armand Alushi Spa Anetar
7 Sonila Kaja Ba Anetar
8 Fatjola Blaceri Msc Anetar