Universiteti "ALDENT"

FACULTY OF DENTISTRY SCIENCE

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Agron Meto Prof.Asc. Rektor
2 Diana Brovina Prof. Dekane
3 Brunilda Koçi Dr.Sh. Pergjegjes Departamenti
4 Adela Alushi Spa. Anetare
5 Estela Hudhra Spa. Anetare
6 Olja Tanellari Spa. Anetare
7 Orges Simeon Msc. Anetar
8 Pranvera Balili Ba. Anetare
         

DEPARTAMENTI LABORANT DENTAR

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Edlira Dedaj Dr.Sh. Pergjegjes Departamenti
2 Ajola Nasti Msc. Anetare
3 Alketa Pashaj Mp. Anetare
4 Almira Isufi Dr.Sh. Anetare
5 Arben Ndreu Prof.Asc Anetar
6 Arjana Çomo Mp. Anetare
7 Dëshira Kokalari Msc. Anetare
 8 Stela Panteqi Dr. në Proç. Anetare
 9 Xhilda Xhelilaj Mp. Anetare
 10 Zana Cikuli Prof.Asc. Anetare

 

 

QENDRA E FORMIMIT DHE SHËRBIMIT KLINIK

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Ruzhdie Qafmolla Prof. Pergjegjes Departamenti
2 Agron Alushi Mp. Anetar
3 Alba Koshovari Dr. në Proç. Anetare
4 Erion Shehu Spa. Anetar
5 Erta Xhanari Msc. Anetare
6 Jerina Kruja Mp. Anetare
 7 Mavjola Xhemollari Ba. Anetare
 8 Nineta Fino Dr. në Proç. Anetare
 9 Vilma Buzo Mp. Anetare

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

DEPARTAMENTI I FARMACISË

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Rezarta Shkreli Dr. Pergjegjes Departamenti
2 Andri Cabeli Msc. Anetar
3 Edlira Neza Dr. Anetare
4 Ela Babeçi Msc. Anetare
5 Gerta Kupi Msc. Anetare
6 Klodiola Dhamo Dr.Sh. Anetare
7 Viktor Kasapi Msc. Anetar

 

DEPARTAMENTI I FORMIMIT MJEKESOR

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Agim Shehi Prof.Asc. Dekan
2 Lorena Memushaj Dr.Sh. Pergjegjes Departamenti
3 Blerta Kika Spa. Anetare
4 Edmond Mema Msc. Anetar
5 Ina Çani Msc. Anetare
6 Iris Dino Spa. Anetare
7 Ylli Kercani Dr.Sh. Anetar

QENDRA KËRKIMORE FARMAKOTERAPEUTIKE

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Enkelejda Goci Dr.Sh. Drejtore e Qendres Kerkimore
2 Afrim Tabaku Prof. Anetar
3 Almir Skana Msc. Anetar
4 Armand Alushi Spa. Anetar
5 Blerina Hasho Msc. Anetare
6 Gjolek Mera Msc. Anetar
7  Joana Gjipalaj Dr. Anetare
8  Sonila Kaja Mp. Anetare

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

DEPARTAMENTI I INFERMIERISË DHE FIZIOTERAPISË

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Nedime Ceka Dr.Sh. Pergjegjes Departamenti
2 Florika Jani Prof.Asc. Anetare
3 Fregen Dhamaj Msc. Anetare
4 Mirela Tushe Msc. Anetare
5 Mirva Hoxha Msc. Anetare
6 Onelda Gjonaj Msc. Anetare
7 Vjollca Dimoshi Msc Anetar
         
 

DEPARTAMENTI I TEKNIKË LABORATORI MJEKËSOR DHE IMAZHERI

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Lindita Grimci Prof.Asc. Dekane
2 Rustem Celami Prof.Asc. Pergjegjes Departamenti
3 Antuela Sulaj Spa. Anetare
4 Bardhyl Hajdaraj I Mesem. Anetar
5 Eldores Sula Dr. në Proç. Anetar
6 Eliana Paço Prof.Asc. Anetare
7 Gerta Halilaj Msc. Anetare
 8 Griselda Zaçaj Msc. Anetare
 

QENDRA PROMOVIMIT TË SHENDETIT

Nr Emer Mbiemer Titulli Akademik Pozicioni
1 Donika Boçari Prof.Asc. Pergjegjes Departamenti
2 Arjola Alushi Msc. Anetare
3 Elsid Sulaj Msc. Anetar
4 Marenglen Lala Msc. Anetar
5 Nevruz Bara Dr. Anetar
6 Ornela Tomaj Ba. Anetare
7 Rezarta Tota Msc. Anetare
8 Roxhensa Sula Msc. Anetare