Universiteti "ALDENT"

Organigrama e Universitetit “Aldent”, me njësitë përbërëse të saj, e cila shpreh lidhjet dhe varësitë ndërmjet tyre, është miratuar nga Senatit Akademik dhe Bordi i Administrimit.

Përbërja strukturore dhe organizative e Universitetit, është si më poshtë:

  1. Pjesa akademike, e cila përbëhet nga:
  • organet dhe autoritetet drejtuese akademike,
  • njësitë kryesore (fakultetet)
  • njësitë bazë (departamentet dhe qendrat kërkimore shkencore dhe njësitëndihmës-akademike).
  1. Pjesa administrative, e cila përbëhet nga:
  • organet dhe autoritetet drejtuese administrative,
  • njësitë e shërbimit.

 

Universiteti Aldent perbehet nga tre fakultete:

Fakulteti i Shkencave Mjekesore

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

Fakulteti i Shkencave Dentare