Universiteti "ALDENT"
Bibloteka Online

Biblioteka online “Hinari”

Universiteti “Aldent”, përveç bibliotekës së saj me libra dhe revista kryesisht mjekësore, ka në dispozicion të studentëve dhe të stafit akademik edhe bibliotekën online “Hinar”. Kjo bibliotekë mundëson leximin e artikujve nga revistat më prestigjioze biomjekësore si dhe të fushave të ngjashme, një pjesë e të cilave gjenden edhe në bibliotekën e UAL-it. Hinar-i u krijua në Janar të vitit 2002 me rreth 1500 revista nga 6 botues kryesor si: Blackwell, ElsevierScience, HarcourtWorlwide STM Group, Wolters, KluwerInternationalHealthandScience, SpringerandJohnWiley. Nga kjo kohë numri i burimeve informative shkencore është rritur ndjeshëm. Sot numërohen më shumë se 15 000 burime informative për Hinar-in.

Për të hyrë në bibliotekën “Hinar” klikohet në: http://www.who.int/hinari/en/