Universiteti "ALDENT"

Mobiliteti është pjesë e rendësishme e karrierës së kërkuesve. Për kërkuesit shqipëtarë që janë duke planifikuar të zhvillojnë një pjesë të aktitvitetit shkencor jashtë Shqiperisë  dhe për kërkuesit e huaj që duan të zhvillojnë  punën e tyre kërkimore në Shqiperi këshillojmë të konsultojnë periodikisht websit-in e  EURAXESS.

Gjithashtu ju mund të gjeni informacione mbi mundesitë e punësimit, bursa për kërkuesit, financime dhe informacione të tjera praktike tek websit-i i EURAXESS Albania.

Duke qënë  Pikë Kontakti Lokale EURAXESS  Universiteti ofron për të gjithë kërkuesit Shqiptarë dhe të huaj informacione mbi funksionimin e Network-ut EURAXESS, mundësitë e punësimit dhe programet që financojnë mobilitetin e kërkuesve.

Për info të mëtejshme ju lutemi shkruani në këtë adrese maili: [email protected]

euraxess