Universiteti "ALDENT"

kodi europian

 

  • Cfare jane Karta dhe Kodi?

 

“Karta Europiane per Kerkuesit Shkencore dhe Kodi I Sjelljes per Rekrutimin e Kerkuesve shkencore” I njohur edhe si Karta dhe Kodi jane dy dokumenta qe permbajne rekomandimet e Komisionit Europian ne lidhje me pergjegjesite dhe detyrimet e kerkuesve, te punedhenesve dhe organeve finacuese per sa I perket kushteve te punes, zhvillimit dhe perhapjes se njohurive, planifikimit te karrieres se kerkuesve dhe mobilitetit te kerkuesve.

 

  • Cfare do te thote te pranosh Karten dhe Kodin?

 

Ne 9 prill 2015 Universiteti Aldent pranoi Karten dhe Kodin duke u bere Institucion I 14-t Shqiptar qe pranon dhe firmos keto dy dokumenta te rendesishme te prodhuara nga Komisioni Europian. Institutet e Kerkimit dhe organizmat finacues qe pranojne Kodin dhe Karten kane deshire te ndjekin principet e permbajtura ne to. Karta dhe Kodi bejne te mundur ritjen e nivelit te ndjeshmerise duke bere keshtu qe kushtet e punes te kerkuesve te jene prioritet per Institucionin duke kontribuar ne permiresimin e karrieres se kerkuesve.