Universiteti "ALDENT"
  • vitaVITA eshte nje Komani e rendesishme Gjermane nje nga me te njohurat ne bote per prodhimin e materialeve dhe inovacioit ne teknologjine e materialeve  per proteza dentare. Universiteti Aldent ne bashkepunim me Kompanine VITA organizon kurse trajnimi mbi teknologjine  dhe teknikat e perpunimit te porcelanit. Prej 10 vjetesh keto kurse trajnimi organizohen 1 ose dy here ne vit per studentet dhe stafin e e programit studimor Laborant Dentar. Ky bashkepunim I frutshem zgjat prej 10 vitesh.Kjo  tregon per interesin reciprok te te dyja paleve.

 

  • Prej vitit 2010 Universiteti Aldent ka nje 3mmarveshje bashkepunimi me eksionin e Edukimit te Kompanise   3M ESPE nje nga me te rendesishmet ne prodhimin e materialeve dentare. Specialite te njohur ne fushen e stomatologjise kane organizura trajnime dhe workshope per studntet dhe per  stafin ne fushen e Dentistrise, Endodontise dhe Protetikes fikse.

 

  • Ne dhjetor te 2014 Universiteti Aldent  firmosi nje marreveshje bashkepunimi ne nivel rektorati me Universitetin “Gabriele D’Annunzio” te Kietit ne Itali. Ky Universitet dhe ne vecanti Departamenti I Shkencave Mjeksore Orale dhe Bioteknologjike eshte nje nga Institucionet kerkimore me te njohura ne Itali. Ne saje te kesaj marrveshjeje bashkepunimi Univerrsitetet bejne shkembim personeli dhe studentesh dhe bashkepunojne ne implementimin e projekteve kerkimore te perbashketa.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 spitali itali

  • Universiteti Aldent ka marreveshje bashkepunimi edhe me Qendren Spitalore San Giovanni XXI Monaster Treviso Itali. Mjeke te Specializuar ne Fushen e Kirurgjise Orale dhe Ortodoncise jane pjese e stafit te trajnuesve ne Shkollen e Specializimit pas-univeristar. Ne saje te kesaj marveshjeje mjeket stomatologe kane mundesine te bejne nje periudhe trajnimi ne specialitet te ndryshme te stomotologjise prane strukturave te kesaj Qendre.