Universiteti "ALDENT"

Archive for Konference

Konferenca e 3 Shkencore Studentore

Konferenca e 3 Shkencore Studentore

Universiteti ALDENT organizon ne daten 25 Maj 2018 “Konferencen e 3 Shkencore Studentore” . Abstraktet ne 2 gjuhet, ne shqip dhe ne anglisht te dorezohen me email brenda dates 10 prill 2018 ne adresat e meposhteme:   Sesioni i Shkencave Farmaceutike   afrim.tabaku@ual.edu.al  Sesioni i Shkencave Dentare    nineta.fino@ual.edu.al Sesioni Fizioterapi dhe Infermieri   nedime.ceka@ual.edu.al Model Abstrakti […]

Continue Reading →

Posted in: Konference, Lajmerime

Leave a Comment (0) →