Universiteti "ALDENT"

Konferenca e 3 Shkencore Studentore

Konferenca e 3 Shkencore Studentore

Universiteti ALDENT organizon ne daten 25 Maj 2018 “Konferencen e 3 Shkencore Studentore” .

Abstraktet ne 2 gjuhet, ne shqip dhe ne anglisht te dorezohen me email brenda dates 10 prill 2018 ne adresat e meposhteme:

 

Sesioni i Shkencave Farmaceutike   afrim.tabaku@ual.edu.al 

Sesioni i Shkencave Dentare    nineta.fino@ual.edu.al

Sesioni Fizioterapi dhe Infermieri   nedime.ceka@ual.edu.al

Model Abstrakti

 

Posted in: Konference, Lajmerime

Leave a Comment (0) ↓