Archive for qendra e promovimit te shendetit

Dita Botërore e Luftës Kundër Duhanit

Dita Botërore e Luftës Kundër Duhanit

Çdo vit, më 31 maj, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe partneret e saj organizojnë Ditën Botërore të Luftës KundërDuhanitpër të  theksuarrreziqet mbi shëndetin që vijnë nga duhanpirja dhe kërkuar nga vendet që të zbatojnë politika efektive për zvogëlimin e konsumit të duhanit. Fokusi këtij viti i Ditës Botërore të Luftës kundërDuhanittë vitit 2018 është “Duhani […]

Continue Reading →

Posted in: qendra e promovimit te shendetit

Leave a Comment (0) →

Dita Boterore e Veshkave

Dita Boterore e Veshkave

Dita Botërore e veshkave është një fushatë globale ndërgjegjësimi që synon rritjen e vetëdijes për rëndësinë e veshkave në shëndetin e përgjithshëm të njeriut dhe të informojë botën rreth mënyrave për të parandaluar sëmundjet e veshkave. Dita Botërore e veshkave kujtohet çdo vit për të ndërgjegjësuar popullatën për sjelljet parandaluese, për faktorët e rrezikut dhe […]

Continue Reading →

Posted in: qendra e promovimit te shendetit

Leave a Comment (0) →

“Koha është tani: Aktivistët ruralë dhe urbanë që transformojnë jetën e grave”.

“Koha është tani: Aktivistët ruralë dhe urbanë që transformojnë jetën e grave”.

8 Mars 2018, është “Koha është tani: Aktivistët ruralë dhe urbanë që transformojnë jetën e grave”.   Të ardhme që është më e barabartë. Kjo ka marrë formën e marshimeve dhe fushatave globale, duke protestuar kundër ngacmimeve dhe dhunës seksuale; por edhe për çështje që shkojnë nga paga e barabartë në përfaqësimin politik të grave. […]

Continue Reading →

Posted in: qendra e promovimit te shendetit

Leave a Comment (0) →

Si ti ndihmojmë Vajzat të Mësojnë dhe Pëlqejnë Shkencat dhe Matematikën?

Si ti ndihmojmë Vajzat të Mësojnë dhe Pëlqejnë Shkencat dhe Matematikën?

      11 Shkurt 2018. Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë Si ti ndihmojmë Vajzat të Mësojnë dhe Pëlqejnë Shkencat dhe Matematikën? Studiuesit dhe specialistët e fushës së psikologjisë, pediatrisë së zhvillimit, sociolog japin disa këshilla për prindët si ti ndihmojnë vajzat të mësojnë dhe pëlqejnë: Matematikën dhe Shkencat. Qëllimi duhet të jetë […]

Continue Reading →

Posted in: qendra e promovimit te shendetit

Leave a Comment (0) →

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë “Barazia Gjinore në Shkencë për Paqe dhe Zhvillim”

Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë “Barazia Gjinore në Shkencë për Paqe dhe Zhvillim”

 Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë “Barazia Gjinore në Shkencë për Paqe dhe Zhvillim” Sipas Kalendarit Kombëtar të Promocionit Shëndetësor dhe Mbrojtjes Sociale, më datë 11 shkurt festohet Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë, miratuar në shtator 2015 në përputhje me Objektivat  e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin e Qëndrueshëm deri […]

Continue Reading →

Posted in: qendra e promovimit te shendetit

Leave a Comment (0) →