Universiteti "ALDENT"

Mësime teorike dhe praktike në Universitetin Masaryk në Brno, Republika Ҫeke

Mësime teorike dhe praktike në Universitetin Masaryk në Brno, Republika Ҫeke

Në kuadër të Programit të Shkëmbimit për Studime Universitare për Evropën Qendrore CEEPUS, Fregen Dhamaj staf akademik nga Departamenti i Fizioterapisë, Universiteti Aldent nga data: 6-13 Maj 2019 zhvilloi mësime teorike dhe praktike në Universitetin Masaryk në Brno, Republika Ҫeke.

Disa nga orët teorike dhe praktike që ajo organizoi për studentët ҫeke ishin:

· Metodologjia e zhvillimit të aftësive motorrike.

· Kinezoterapia.

· Kinezoterapia e aplikuar.

· Metodat e ekzaminimit instrumental në fizioterapi.

· Neurologjia e aplikuar etj.

Posted in: Lajmerime

Leave a Comment (0) ↓