Universiteti "ALDENT"

LISTAT E KANDIDATEVE (RAUNDI I TRETE) PER VITIN E RI AKADEMIK 2019-2020 NE UNIVERSITETIN “ALDENT”

SHPALLEN LISTAT E KANDIDATEVE (RAUNDI I TRETE) PER VITIN E RI AKADEMIK NE UNIVERSITETIN ALDENT PER PROGRAMIN E STUDIMIT FIZIOTERAPI / INFERMIERI E PERGJITHSHME/ TEKNIK LABORATORI MJEKESOR / FARMACI / TEKNIKA LABORATORIKE DENTARE/ TEKNIKE IMAZHERIE DHE RADIOTERAPIE