Universiteti "ALDENT"

Aplikim ne Programin Erasmus dhe Student International Credit Mobility KA1

Aplikim ne  Programin Erasmus dhe Student International Credit Mobility KA1

Njoftim per Aplikim ne Programin Erasmus + Student International Credit Mobility KA1.

Mund te aplikojne studentet e programit te studimit FARMACI – viti 5 (per 3 vende vakante) ne bashkepunim me Universitetin e Chietit,Departamenti i Farmacise, Itali

Studenti duhet :
– Te dorezoje nje kerkese prane Qendres Kerkimore Farmakoterapeutike (kati 11) Aldent sipas modelit ne linkun:

Shiko Modelin

Posted in: Lajmerime

Leave a Comment (0) ↓