Universiteti "ALDENT"

Aktivitet Mesimor prane Institucioneve Farmaceutike!

Aktivitet Mesimor prane Institucioneve Farmaceutike!
Ne kuader te zhvillimit te lendes Hyrje ne Farmaceutike – Praktike, studentet e Programit Studimor Farmaci, viti i pare, te shoqeruar nga pedagoget e lendes realizuan ne menyre te organizuar aktivitetin mesimor prane institucioneve farmaceutike.
Foto nga vizita e studenteve prane ambjenteve te reja te Kompanise Shperndarese te Barnave CFO Farma
Studentet u njohen nga afer me ambjentet dhe kushtet e mbajtjes dhe ruajtjes se medikamenteve ne perputhje me Praktiken e Mire te Ruajtjes se Barnave.
Gjithashtu ata moren informacion per gjithe zinxhirin e levizjes dhe shperndarjes se barnave nga ky distributor deri ne rrjetin farmaceutik te hapur. 

Posted in: Aktivitetet

Leave a Comment (0) ↓