Universiteti "ALDENT"

Funksionet e Zyrës së Këshillimit të Karrierës

 

Në Universitetin Aldent një prioritet i rëndësishëm përveç përgatitjes shkencore dhe profesionale të studentëve është edhe informimi e këshillimi i studentëve për zhvillimin e karrierës.

Misioni

Misioni i kësaj zyre është të ofrojë një përqasje më të mirë të studentëve në tregun e punës, duke përmirësuar cilësinë e edukimit të tyre dhe duke i mbështetur dhe inkurajuar në zhvillimin e plotë të potencialeve

Qëllimi

Zyra e këshillimit të karrierës ka për qëllim informimin e studentëve në lidhje me programet e studimit, orientimin e edukimit profesional nëpërmjet bashkëpunimit të studentëve me departamentet e fakulteteve, ndjekjen e vijueshmërisë së praktikave profesionale nëpërmjet bashkëpunimeve ndërinstitucionale dhe orientimin në tregun e punës për nja kalim efikas nga bota akademike në atë profesionale.

 

 

Përshkrimi i Shërbimeve të Zyrës se Këshillimit

 

 

Aktivitetet

 

 

Trajnime

 

 

Takime të Hapura

 

  

Përbërja e Zyrës së Këshillimit

 

 

Formular Kontakti