Niveli i Gjuhes se huaj

Niveli i Gjuhes se huaj

Bazuar ne udhezimin ardhur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit , Nr 52 date 03.12.2015 per pranimet ne programet e Studimit te Ciklit te Dyte dhe te Trete ka nenshkruar marreveshje me qendra te caktuara per dhenien e provimit te gjuheve te huaja sipas nivele te percaktuara.

Posted in: Lajmerime

Leave a Comment (0) ↓